Wiele nauczyli się o pszczołach


Od 1 lutego do 15 października 2022 roku w ramach zadania publicznego miasta Częstochowy „OCHRONA ZWIERZĄT – podejmowanie działań z zakresu ochrony owadów zapylających” Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie realizował projekt edukacyjny pt. „Owady zapylające w mieście”. Na zadanie LOP otrzymał dofinasowanie z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w wysokości 3000 zł.

 

W organizacji przedsięwzięcia wspólnie z LOP uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie. Do realizacji projektu zaproszono mieszkańców Częstochowy oraz placówki edukacyjne z terenu Częstochowy, w których z dużym zaangażowaniem działają koła LOP. Były to następujące przedszkola i szkoły oraz opiekunowie Kół LOP:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Miejskie Przedszkole nr 2 w Częstochowie, al. Jana Pawła II 95; opiekun Pani Marta Pałęga

Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie, ul. Kozia 18; opiekunki Pani Małgorzata Marszałek i Pani Anna Postrach

Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie, ul. Powstańców 9/11; opiekun Pani Małgorzata Balcerek

Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie, ul. PCK 16; opiekun Pani Izabela Jegier-Sroka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, ul. Księżycowa 6; opiekun Pani Elżbieta Moskalik

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul. Sabinowska 7/9; opiekunki Pani Barbara Bielinska i Pani Agnieszka Leżańska

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, ul. PCK 18; opiekun Pani Agnieszka Skorupska

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, al. Armii Krajowej 68A; opiekun Pani Iwona Bartkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, ul. Schillera 5; opiekun Pani Małgorzata Rapalska

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, ul. Władysława Orkana 95/109; opiekun Pan Janusz Rapalski

Celem projektu było rozwijanie świadomości w zakresie roli pszczół i innych owadów zapylających dla przyrody i człowieka oraz zachęcenie do podejmowanie działań chroniących owady, w szczególności do zakładania i pielęgnacji roślin miododajnych.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

– Warsztaty ekologiczne prowadzone przez członków Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego, przybliżające strukturę pszczelej rodziny, znaczenie pszczelarstwa i rolę pszczół i owadów zapylających dla pozyskiwania żywności.

– Zajęcia ekologiczne dla przedszkoli dotyczące bioróżnorodności prowadzone przez wolontariuszy-działaczy LOP w Częstochowie.

– Założenie ogrodów kwietnych z roślinami miododajnymi na terenie placówek oświatowych. Przedszkola i szkoły otrzymały materiał do skonstruowania podwyższonej rabaty (drewniane deski) i nasiona roślin miododajnych. Założone rabaty będą w kolejnych latach pielęgnowane przez społeczność szkolną, co uczy systematyczności, odpowiedzialności i wrażliwości na przyrodę.

– Konkurs plastyczny pt. „Pszczoła przyjacielem człowieka” dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w warsztatach pszczelarskich. Na konkurs wpłynęło 129 prac: 40 z przedszkoli i 89 ze szkół podstawowych. Nagrodzono 30 prac.

– Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy ogród/balkon kwietny (dokumentacja fotograficzna z założenia ogrodu oraz opieki nad nim, wraz z krótkim opisem) dla placówek edukacyjnych oraz mieszkańców miasta, od których wpłynęło 13 prac.

– Prelekcja „Rośliny miododajne według pory kwitnienia” przedstawiona podczas podsumowania projektu.

 

Wszystkie placówki oświatowe biorące udział w projekcie otrzymały domki dla owadów.

Projekt został zakończony uroczystym podsumowaniem, podczas którego zorganizowano wystawy prac konkursowych oraz wręczono nagrody.

Zarząd Ligi Ochrony Przyrody składa serdeczne podziękowanie osobom i instytucjom, które przyczyniły się do przeprowadzenia projektu. W szczególności są to:

Pani dr Angelika Kochel, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy

Pani Katarzyna Śliwińska, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy

Pan Paweł Wójcik, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy

Pan Dariusz Zając, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

Pan Jacek Włodyka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 im. J. Brzechwy w Częstochowie

Pan Arkadiusz Maślanka, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Pan Andrzej Adamczyk, prezes Zarządu Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego

Pan Sławomir Najgebauer, wiceprezes Zarządu Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego

Pani Bożena Podlejska, sekretarz Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego

Pani dr Monika Czerw, nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Pani Urszula Łyko-Katus, przedstawiciel Częstochowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków

Pani Anna Ujma-Lubaszka, przedstawiciel Częstochowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków

Pani Agnieszka Łopacka, aktorka Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Pan Arkadiusz Kluba, nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

Częstochowski Związek Pszczelarski (przedstawiciele Związku przeprowadzili warsztaty dla młodzieży, Związek był też sponsorem nagród – miodów w konkursach)

Firma „Kukuryku Julia Pogorzelska”, producent gier planszowych (sponsor nagród – gier planszowych „Wyścig po nektar” – w konkursie „Pszczoła przyjacielem człowieka”)

Firma „Ceramik”, producent donic ceramicznych (sponsor nagród w „Konkursie na najpiękniejszy ogród kwietny”)

 

Należy podkreślić duże zaangażowanie młodzieży w wykonanie i pielęgnację rabaty łąki kwietnej oraz współpracę uczniów w tym zakresie. Trzeba też wyrazić podziw dla mieszkańców Częstochowy za wkład pracy, pasję i dbałość o najbliższe środowisko przyrodnicze, w szczególności o ogródki przydomowe, ogródki działkowe oraz balkony. Warta zauważenia jest znajomość zasad ekologicznej uprawy roślin z korzyścią dla nich samych oraz dla bytujących wśród nich gatunków zwierząt, a także dla człowieka.

 

Efekty projektu to m.in.

– Wzrost świadomości na temat życia i roli pszczół.

– Powstanie kwietnych ogródków pełnych miododajnych roślin i powiększenie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających poprawiające warunki ich życia.

– Poprawa estetyki otoczenia.

– Łąki kwietne i domki dla owadów umożliwią obserwację różnorodności biologicznej i na trwale przyczynią się do urozmaicenia i wzbogacenia środowiska, a także do dbałości o nie i przekonania, że każdy może mieć mały wkład w poprawę jakości otoczenia.

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *