Budżet Miasta na 2023 rok. Częstochowa ma zostać zadłużona na prawie 733 mln zł


W czwartek 1 grudnia odbyła się LXX zwyczajna Sesja Rady Miasta, której głównym tematem był projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2023. Mimo przewidywania niemałych dochodów, bo w wysokości prawie 1,62 mld zł, projekt zakłada na koniec nadchodzącego roku zadłużenie w wysokości równej niemal połowie całego budżetu – ok. 733 mln zł, co, jak podkreślają niektórzy radni, stanowi kwotę ponad trzykrotnie większą, niż ta, jaką miało miasto w momencie, gdy obecna władza obejmowała urząd.

 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wronę.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w projekcie budżetu na 2023 rok  przedstawił dochody w wysokości prawie 1,62 mld zł oraz wydatki w kwocie ok. 1, 71 mld zł, co tworzy deficyt w postaci 80 mln zł, który, jak zapowiada prezydent Matyjaszczyk ma zostać pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć o kluczowej sprawie, a mianowicie, że zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku ma wynieść ok. 733 mln zł. Jedenaście lat temu, gdy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk obejmował urząd, zadłużenie wynosiło ok. 200 mln, co oznacza, że przez ten czas udało mu się tę kwotę trzy i pół razy potroić. Najgorsze jest to, że zaciągane kolejne pożyczki nie przekładają się na rozwój miasta. Jego stan architektoniczny się pogarsza, co widać choćby remoncie DK-1. Ponadto Częstochowa staje się coraz mniej atrakcyjne i z roku na rok zmniejsza się liczba jej mieszkańców stwierdza przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas dyskusji radni zgłaszali również swoje wnioski, które zostaną rozpatrzone i poddane pod głosowanie 15 grudnia, kiedy to odbędzie się kolejna, budżetowa sesja. Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli własne, które, jak mówi Piotr Wrona, są w zasadzie wnioskami mieszkańców i dotyczą wielu dziedzin życia społecznego.

Zgodnie z uchwałą, radni końca sesji mogli składać wnioski indywidualne, klubowe i komisyjne. W klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości ustaliliśmy, że wszystkie wnioski, które złożymy, będą wnioskami klubowymi. Takich dokumentów złożyliśmy łącznie 23, a obejmują one szerokie spektrum tematyczne i kwotowe. Co ważne, nie są to wnioski radnych, tylko mieszkańców Częstochowy – my, tak, jak zazwyczaj, wystąpiliśmy na sesji w roli ich pośredników, I tak np. mamy wnioski, dotyczące promocji miasta poprzez sport, a konkretnie dwa, tj. związane z promocją poprzez piłkę nożną i żużel. Złożyliśmy także wnioski nieco mniejszej rangi, np. w sprawie remontu ul. Wyszyńskiego. Zareagowaliśmy także na prośbę pracowników jednostek miejskich o podniesienie wynagrodzenia. Osobiście, choć, rzecz jasna, w imieniu klubu, złożyłem wniosek, związany z bombą ekologiczną na ul. Filomatów, którą odkryłem kilka lat temu, o zwiększenie środków na jej usunięcie o 1 mln zł, gdyż dopiero takie środki pozwolą pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Pozostałe wnioski dotyczyły kwestii, które przewijają się od lat, takie jak projekt budowy ul. Traktorzystów, modernizacja Promenady Niemena, czy likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza i zwiększenie dla niego dotacji. Sugerowałem panu prezydentowi, by chociaż część tych wniosków przyjął autopoprawką, a resztę radni przyjęli już na kolejnej sesji. Mamy nadzieję, że prezydent nie odrzuci, wzorem lat poprzednich, wszystkich wniosków. Czy tak będzie, przekonamy się już wkrótce podsumowuje Piotr Wrona.

MS

Podziel się:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *