Wiceminister Kultury Szymon Giżyński spotkał się z mieszkańcami Siedlca


Rozmowy o Polsce, patriotyzmie, działaniach rządu, ale także o aktualnych potrzebach mieszkańców stały się kanwą spotkania Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego z mieszkańcami Siedlca w Gminie Mstów.

25 sierpnia 2023 roku Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Szymon Giżyński i Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik spotkali się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Jurajskie Kwiaty” i strażakami z OSP Siedlec w Gminie Mstów. Goście przybyli na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Mstów Krzysztofa Choryłka, mieszkańca Siedlca i lidera środowiska.

Siedlec to niewielka miejscowość z nieco ponad pięciuset mieszkańcami.  Od 1956 roku działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. – Aktualnie mamy nieco ponad 20 druhów, ale zawsze jesteśmy gotowi do akcji, mamy średni samochód i pełne wyposażenie techniczne, potrzebne w akcjach ratowniczych, do których najczęściej wyjeżdżamy. Wyremontowaliśmy naszą remizę, dzięki wsparciu funduszy z gminy i rządu, zamontowaliśmy fotowoltaikę. Nasz samochód jest już wysłużony, liczymy, że dzięki wsparciu władz Gminy oraz rządu w przyszłym roku uda się nabyć podobnej klasy wóz  – opowiada prezes OSP Siedlec Zygmunt Sieradzki. – Średni samochód wypełnia nasze potrzeby, bo takim wozem będziemy sprawnie poruszać po pagórkowatym terenie, jaki dominuje w naszej miejscowości i w okolicy – dodaje naczelnik OSP Siedlec Marcin Osuchowski.

KGW ,,Jurajskie Kwiaty”  powstała rok temu. Panie zarejestrowały koło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodniczącą, dzięki czemu otrzymują dotacje na utrzymanie koła. – Fundusze pozwalają nam przy organizacji lokalnych uroczystości, oczywiście szukamy także pomocy w innych miejscach. Wspiera nas także Urząd Gminy – informuje przewodnicząca KGW ,,Jurajskie Kwiaty” Iwona Sojda. – Powoli tworzymy własną historię. Zależy nam na pielęgnowaniu polskich tradycji. W ubiegłym roku zorganizowałyśmy wigilię dla seniorów, była to wzruszająca i jednocześnie bardzo radosna impreza. Uczestniczymy też w dożynkach i innych lokalnych wydarzeniach. Z wielkim uznaniem spotkał się nasz ,,Wieczór wspomnień”, który odbył się 21 października 2022 roku.  Zajmujemy się rękodzielnictwem,  a ostatnio podejmujemy próby śpiewacze i aktorskie – dodaje Pani Przewodnicząca.

Prezes Sieradzki podkreślił, że obecnie życie na wsi bardzo się poprawiło. – Widzimy dbałość obecnego rządu,. Jest bardzo duże wsparcie dla strażaków, ale też mamy w gminie wiele realizowanych inwestycji, tak bardzo potrzebnych mieszkańcom. Doceniamy też dbałość rządu o polską pamięć historyczną i dziedzictwo narodowe. Bardzo szlachetne jest odbudowywanie takich miejsc, jak Westerplatte – mówi prezes Zygmunt Sieradzki.

Strażacy poruszyli kwestię krzywdzącego zapisu w  ustawie o dodatku do emerytury dla sołtysów, który wyklucza niektórych sołtysów z dodatku, mimo iż przepracowali dwie kadencje. – Przyznawanie dodatku według określonej liczby dni, a nie przepracowanych kadencji jest niesprawiedliwe. Różnice w dniach wynikają z systemu przeprowadzania wyborów, które często rozciągają się w czasie, nawet na dwa miesiące, w efekcie ci sołtysi, którzy przepracowali dwie kadencje, ale brakuje im choćby kilku dni do wyznaczonego kryterium dodatku nie otrzymają – tłumaczy Zbigniew Sieradzki

Wiceminister Szymon Giżyński z uwagą słuchał relacji mieszkańców. – Przyjechaliśmy, aby wsłuchać się w Państwa potrzeby, podziękować i zapewnić, że następne pomysły na rzecz Polski i Polaków będą traktowane przez nas jeszcze z większą determinacją. Nie wszystko udało się jeszcze zrealizować, a niektóre sprawy trzeba skorygować – mówił Wiceminister Szymon Giżyński. Dziękował jednocześnie za piękną patriotyczną postawę mieszkańców. – Doceniam Państwa trwanie w tradycji i pielęgnowanie pryncypiów. Wierność do dawnych czasów jest wiernością Polsce – dodał Poseł Szymon Giżyński. 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *