W tym tygodniu na Jasnej Górze:


Rekolekcje wspólnoty „Niespokojni Nadzieją” 21-23 VI, Dzień Skupienia i czuwanie członków Ruchu Czystych Serc 22 VI, Pielgrzymka Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 23 VI – to jedne z najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu na Jasnej Górze.

 

Rekolekcje wspólnoty „Niespokojni Nadzieją”

„Więź miłości podstawą relacji” to temat ogólnopolskich rekolekcji dla osób stanu wolnego, które odbędą się 21-23 czerwca w sanktuarium. Spotkania organizowane są przez działającą przy Bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski wspólnotę „Niespokojni Nadzieją”. Nauki wygłosi o. Marek Tomczyk, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W programie m.in. codzienna Eucharystia, konferencje i modlitwa. Rekolekcje skierowane są do osób stanu wolnego poszukujących męża lub żony, w wieku 25-40 lat.

 

Dzień Skupienia i czuwanie członków Ruchu Czystych Serc

Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 rozpocznie, w sobotę, 22 czerwca na Jasnej Górze dzień skupienia i czuwanie członków Ruchu Czystych Serc (RCS). Jest środowiskiem wzrostu dla młodych ludzi, którzy w wolności od uzależnień chcą przygotowywać się do małżeństwa lub innego rozeznanego powołania. Spotkanie modlitewne zakończy Msza św. o północy w Kaplicy Cudownego Obrazu. Do RCS-u należy w Polsce ok. 16 tys. osób. Lokalne wspólnoty są prawie w każdym większym mieście przy duszpasterstwach akademickich i parafiach. Jego członkowie biorą udział w rekolekcjach, adoracjach, modlą się za siebie i także za tych, którzy mają problem z zachowaniem czystości. Spotkania gromadzą młodych, ale także małżeństwa czy osoby opuszczone przez współmałżonka, a pragnące dochować wierności przysiędze małżeńskiej.

 

Pielgrzymka Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

  1. Pielgrzymka Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca w sanktuarium. Msza św. sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30. W jasnogórskim spotkaniu każdego roku uczestniczą represjonowani za tzw. „działalność przeciwko władzy” w latach 1939–56 i ich rodziny. Oddają hołd bohaterom walki o wolność i niepodległość Polski, pomordowanym w sowieckich łagrach i więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa. Modlą się też za tych, którym udało się przeżyć i opuścić mury więzień. Wielu z nich obiecało Maryi, że jeśli tylko przeżyją będą do niej pielgrzymować. Organizatorem pielgrzymek jest Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, który został zarejestrowany w 1989 r. Należą do niego m.in. żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także innych struktur polskiego państwa podziemnego oraz osoby, które udzielały pomocy i schronienia prześladowanym. Celem związku jest kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, udzielanie pomocy socjalnej więźniom politycznym i ich rodzinom oraz otaczanie opieką wdów i sierot po więźniach politycznych. Związek zajmuje się również poszukiwaniem oraz ujawnianiem miejsc kaźni, miejsc skrytych pochówków działaczy niepodległościowych zamordowanych w latach 1939-1989.

 

Na Jasną Górę docierają piesze pielgrzymki ze śląska. W tym tygodniu przybędą pątnicy np. ze Zrębic, Strzebinia (22 VI) i Rojcy (23 VI). Także cykliści coraz liczniej przyjeżdżają do Matki Bożej.

Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *