Burmistrz Żarek w Zarządzie Związku Gmin Jurajskich


Burmistrz Żarek Adam Zamora został wybrany do Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich odbyło się w Ogrodzieńcu i w powołano nowe władze.

 

Przewodniczącym został ponownie Włodzimierz Tutaj (Częstochowa), Zastępcami – Katarzyna Gądek (Kraków) i Edward Moskalik (Gmina Janów). Ponadto w skład Zarządu weszli : Arkadiusz Ilski (Gmina Ogrodzieniec), Krzysztof Wołos (Gmina Wielka Wieś), Adam Zamora (Gmina Żarki), Paweł Kaziród (Zawiercie), Norbert Bień (Gmina Klucze), Magdalena Pagacz (Trzebinia).

Nowy skład Komisji Rewizyjnej to: Przewodniczący Lesław Blacha(Gołcza), Małgorzata Kitala-Miroszewska (Myszków), Mirosław Golanko (Zielonki), Dorota Wnuk (Włodowice).

W trakcie obrad podziękowano dotychczasowemu składowi za jego pracę na rzecz promocji Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Nowym władzom życzymy owocnej kadencji.

Zdjęcia: Związek Gmin Jurajskich

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *