W tym tygodniu na Jasnej Górze


W tym tygodniu na Jasnej Górze: Jasnogórskie Rekolekcje Eucharystyczne 24-26 XI, Pielgrzymka Rolników Ekologicznych, Sobotni Wykład Maryjny, czuwanie Jasnogórskiej Wspólnoty Kana – 25 XI, Pielgrzymka Górników, Forum Akcji Katolickiej – 26 XI. Odbędzie się też Pielgrzymka Polskiej Spółki Gazownictwa 21 XI. Trwa Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

 

  1. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski i rekolekcje biskupów

Podsumowanie pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów to główny temat 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które trwa na Jasnej Górze. W Zebraniu Plenarnym zaplanowano także udział goście z zagranicy, m.in. przedstawicieli Fundacji Renovabis, która w tym roku świętuje 30-lecie swojego istnienia i pomocy okazywanej Kościołowi w centralnej i wschodniej Europie. Zebranie Plenarne potrwa do wtorku, 21 listopada. Po obradach zostanie wydany komunikat i odbędzie się, zaplanowana ok. godz. 14. 30, konferencja prasowa.

Po zakończeniu obrad biskupi rozpoczną swoje doroczne rekolekcje, pod hasłem „Odpowiedzialność pasterzy”. Nauki rekolekcyjne w Domu Pielgrzyma będzie głosił o. prof. Henryk Pietras, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie. Rekolekcje potrwają do piątku, 24 listopada. Zakończy je Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00 będzie ona sprawowana za zmarłych pasterzy Kościoła w Polsce. Eucharystia celebrowana będzie pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

  1. Pielgrzymka Górników i Energetyków
    Górnicy, energetycy i ich rodziny przybędą na Jasną Górę w niedzielę, 26 listopada. 33. ich pielgrzymka rozpocznie się o godz. 11.00 modlitwą i złożeniem kwiatów przy pomniku bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Eucharystii o godz. 12.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczyć ma biskup pomocniczy gliwicki Andrzej Iwanecki. Organizatorem jest Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Rekolekcje Eucharystyczne
Rekolekcje „O uzdrawiającej mocy Eucharystii” odbędą się w najbliższy weekend 24-26 listopada na Jasnej Górze. Są pogłębieniem nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia Eucharystii. Odbywają się w „przyświęcie”, czyli od ostatniego piątku do ostatniej niedzieli miesiąca. Nauki prowadzi o. Zbigniew Ptak, paulin. Rekolekcje rozpoczną się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30, po Eucharystii będzie spotkanie w Sali Papieskiej. W sobotę rekolekcje rozpoczną się od godz. 9.00, zakończy je Apel Jasnogórski. Niedziela będzie czasem świadectw i wysłuchania prelekcji pt. „Cuda Eucharystyczne” o. Melchiora Królika, byłego klasztornego kronikarza i opiekuna Obrazu Matki Bożej.

Sobotnie Wykłady Maryjne
„Maryja – Stolica Mądrości na nasze czasy”  to temat kolejnego „Sobotniego Wykładu Maryjnego”, który odbędzie się 25 listopada na Jasnej Górze. Początek o godz. 19.00 w Kaplicy Różańcowej. Prelekcję wygłosi ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji teologicznych. Wykłady mają charakter otwarty, może w nich wziąć udział każdy, kto chce pogłębić wiedzę o Matce Bożej. Organizatorem cyklu „Sobotnich wykładów Maryjnych” jest Jasnogórski Instytut Maryjny przy współpracy z Instytutem Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie.

Jubileusz Polskiej Spółki Gazowej
Za 10 lat istnienia Polskiej Spółki Gazowej dziękować będą na Jasnej Górze jej przedstawiciele. We wtorek, 26 listopada zjednoczą się na wspólnej Eucharystii o godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej. Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie ruchu sieciowego czy pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Pielgrzymka Rolników Ekologicznych
W sobotę, 25 listopada na Jasnej Górze odbędzie się 20. Pielgrzymka Rolników Ekologicznych. Msza św. sprawowana będzie o godz.12.30 w Kaplicy Matki Bożej. Po Eucharystii zaplanowano spotkanie w kaplicy św. Józefa na tzw. Halach. W programie m.in. modlitwa, wykłady i świadectwa. Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje techniki uprawy, których celem jest produkcja żywności poprzez użycie naturalnych substancji i procesów. Ten rodzaj ma korzystniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja rozsądnemu korzystaniu z energii i zasobów naturalnych, wspiera różnorodność biologiczną, utrzymuje regionalną równowagę ekologiczną, poprawia żyzność ziemi oraz dba o jakość wody.

Forum Akcji Katolickiej
Forum organizowane przez Akcję Katolicką arch. częstochowskiej w ich święto patronalne Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, odbędzie się na Jasnej Górze, w niedzielę 26 listopada. Rozpoczęcie o godz. 16.00 w Kaplicy Różańcowej. W programie: Msza św., zawierzenie Matce Bożej, konferencja i Apel Jasnogórski.

Maria

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *