Uroczystość polsko-argentyńska w Kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie w dniu 16 marca 2021 roku, poświęcona Księdzu pilotowi majorowi Szczepanowi Walkowskiemu


 

W Parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, dnia 16 marca 2021 roku, odbyła się podniosła uroczystość polsko – argentyńska pt. „Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”. Uroczystość poświęcona Kapłanowi, społecznikowi, pilotowi Wojska Polskiego, odbyła się z okazji 30 rocznicy popularyzacji Księdza Szczepana Walkowskiego przez Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga i Towarzystwo.

 

 

Fotografia 1: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński Diecezji Warszawsko – Praskiej, odprawia uroczystą Mszę Świętą, poświęconą Księdzu majorowi pilotowi Szczepanowi Walkowskiemu (fotografia: Adam Sztokinier).

 

Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego Diecezji Warszawsko – Praskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Wojska Polskiego Księdza Generała Brygady Józefa Guzdka, Pani Ambasador Argentyny w Polsce Anny Maríí Ramirez, Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu profesora Piotra Glińskiego, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, Senatora R.P. Pana Andrzeja Pająka, Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków R.P. Generała Związku Pana Stanisława Władysława Śliwy, Posła R.P. Parlamentu Europejskiego Pana Ryszarda Czarneckiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy Pana Józefa Melaka, Pani Burmistrz Miasta Alwernia Beaty Nadziei – Szpila. Patronat medialny nad uroczystością objęła TVP 3 Warszawa.

O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. w Kościele pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, w intencji Księdza majora pilota Szczepana Walkowskiego, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Romualda Kamińskiego Biskupa Diecezji Warszawsko – Praskiej. Ksiądz Biskup w swoim kazaniu przypomniał zasługi Księdza Szczepana Walkowskiego, pochodzącego z Wieruszowa, jako niezłomnego kapelana i żołnierza Wojska Polskiego. Ksiądz Szczepan Walkowski jako pilot Dywizjonu 304, po II wojnie światowej udał się z grupą pilotów polskich do Argentyny.

Po zakończeniu Eucharystii, Ksiądz Proboszcz Prałat Krzysztof Ukleja, przywitał Gości i poprosił Panią Ambasador Annę Maríę Ramírez o wystąpienie. Wystąpienie publikujemy na zakończenie sprawozdania. Po wystąpieniu Pani Ambasador wystąpił Pan Senator R.P. Andrzej Pająk, który przybliżył relacje Polski z Argentyną.

Pan Prezes Władysław Ryszard Szeląg powiedział Słowo o Księdzu Szczepanie Walkowskim oraz o 30- leciu działalności Towarzystwa na rzecz przywracania Jego godnej pamięci.

W swoim wystąpieniu przypomniał Śp. Księdza dr Bronisława Predera, rodem z Wieruszowa, który już w roku 1985 w Częstochowie przywracał pamięć niesłusznie zapomnianego Kapelana i Lotnika pochodzącego z Wieruszowa, absolwenta Gimnazjum w Kępnie. Dodał, że w roku 1990 w Kępnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Księdza majora pilota Szczepana Walkowskiego. Mszę Świętą odprawił zasłużony dla Kępna Ksiądz Proboszcz Zbigniew Rapior z Parafii Świętego Marcina w Kępnie. Dodał, że w roku 1995 natomiast w Wieruszowie w Klasztorze Ojców Paulinów, odbyła się najpierw uroczysta Msza Święta w intencji Księdza Szczepana Walkowskiego, a potem sympozjum z udziałem Burmistrza Miasta Wieruszowa Czesława Wróblewskiego i Księdza dr Bronisława Predera oraz Księdza Proboszcza Dziekana Henryka Orszulaka Parafii z Wieruszowa. Wspomniał Władysław Ryszard Szeląg, iż systematycznie Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, co jakiś czas przypominało zasłużoną dla Polski postać z rodziny Walkowskich. Wiedzę Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga o tym niesłusznie zapomnianym kapłanie, który w roku 1939 po święceniach kapłańskich w lipcu 1939 roku objął swą służbę kapłańską jako młody wikary w Parafii w Lututowie, wspierali brat Zenon i siostra Teresa Walkowscy. W roku 2004 w Częstochowie Ksiądz dr Bronisław Preder, poprosił Władysława Ryszarda Szeląga, aby przygotował doniosłą uroczystość w Wieruszowie z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Generała Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego. Uroczystość rozpoczęła się w Klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie, Mszą Świętą z udziałem rodziny Walkowskich (uczestniczyło w uroczystości rodzeństwo Ks. Szczepana Walkowskiego i przybyła m.in. z Kępna Pani Joanna Walkowska), z udziałem Generała Brygady Pilota Ryszarda Hacia z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce reprezentował Attache Wojskowy Ambasady Pułkownik Endy Yung. Pani Burmistrz Wieruszowa Iwona Szkopińska, powitała po Mszy Świętej zaproszonych Gości w Bibliotece Publicznej. To było wielkie wydarzenie. W swoim Słowie Prezes Władysław Ryszard Szeląg wspomniał, że z inicjatywy Jego i Burmistrza Wieruszowa Rafała Przybyła i Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Śpigla, powstało Rondo imieniem Księdza majora pilota Szczepana Walkowskiego, przy trasie Warszawa – Wrocław. W trakcie wystąpienia Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga, złożył on podziękowanie dla Pani Ambasador Argentyny Anny Maríí Ramírez, za wieloletnią współpracę Ambasady Argentyny w Polsce z Towarzystwem. Bowiem między innymi w roku 2015 w Warszawie w Bibliotece Publicznej im Zygmunta Rumla, odbyło się sympozjum polsko – argentyńsko – brytyjskie.

Po zakończeniu Mszy Świętej Prezes Władysław Ryszard Szeląg zaprosił do zwiedzenia Jego autorskiej wystawy pt. „Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński z Diecezji Warszawsko – Praskiej, Ambasador Argentyny w Polsce Anna María Ramírez, Senator R.P. Andrzej Pająk, Burmistrz Miasta Alwernia Beata Nadzieja – Szpila, Generał Brygady Stanisław Olszewski Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz ze sztandarem Związku i grup piłsudczyków, reprezentujący Prezesa Związku Krajowego Piłsudczyków R.P. Generała Stanisława Władysława Śliwę oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy Pan Józef Melak.

Fotografia 2: Słowo Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga, poświęcone Księdzu majorowi pilotowi Szczepanowi Walkowskiemu (foto.: A. Sztokinier).

 

Prezes Władysław Ryszard Szeląg, wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował serdecznie za uczestnictwo i zapowiedział cykl wydarzeń na temat społecznika i Lotnika z Wieruszowa, Księdza majora pilota Szczepana Walkowskiego. Wynika to z faktu, że w roku 2022 przypada 110 rocznica urodzin Księdza Szczepana Walkowskiego. Głównym ich celem jest, aby w Wieruszowie, Jego rodzinnym mieście, mogło być odsłonięte popiersie zasłużonego wieruszowianina, Księdza majora pilota Szczepana Walkowskiego.

Dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków i społeczeństwa Ziemi Wieruszowskiej, byłoby bardzo dobrym dziełem w pracach dla upamiętnienia Wielkiego Wieruszowianina, wspólnie z władzami miasta, i społeczeństwem Wieruszowa oraz Powiatu, uczczenie pamięci Księdza Szczepana Walkowskiego, poprzez odsłonięcie pomnika upamiętniającego Jego Osobę.

Wystąpienie Pani Ambasador Argentyny Anny Maríí Ramírez upamiętniające księdza pilota majora Szczepana Walkowskiego

 (foto.: A. Sztokinier).

 

Wystąpienie Pani Ambasador Argentyny Anny Maríí Ramírez upamiętniające księdza pilota majora Szczepana Walkowskiego

„Pamiętaj, że opuszczając tę ziemię, nie będziesz mógł zabrać ze sobą niczego, co otrzymałeś, lecz tylko to, co dałeś: serce wzbogacone uczciwą służbą, miłością, poświęceniem i odwagą”.

 

Wasze Ekcelencje, Czcigodni Ojcowie, Panie Senatorze, Panie Pośle, Panowie Ministrowie, Panie Prezesie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Szanowni Państwo,

pozwoliłam sobie rozpocząć to wystąpienie słowami św. Franciszka z Asyżu. Niebiosa z pewnością radowały się dnia 8 czerwca 1969 roku, kiedy przyjmowały do siebie duszę księdza Szczepana Walkowskiego. Ksiądz Walkowski był wzorowym obywatelem i żołnierzem. Miłość do kraju skłoniła go do odłożenia studiów teologicznych w Watykanie, aby wstąpić najpierw do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, a później w Wielkiej Brytanii. Podczas II wojny światowej wykazał się odwagą i wiarą. Wydarzenia polityczne pod koniec wojny, doprowadziły go do Argentyny, a on uczynił mój kraj swoim drugim domem. Tam mógł kontynuować swoją pracę w czasie pokoju. Ksiądz Walkowski mieszkał tam przez 20 lat, aż do swojej tragicznej śmierci w 1969 roku. Pomimo tego, że był tak daleko od Polski, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i starał się zachować pamięć o swojej ojczyźnie. Pomagał biednym, chorym i starszym, i skupił wokół siebie Polonię. Za zasługi w działalności religijnej i edukacyjnej został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Mimo że upłynęło już ponad 50 lat od śmierci tego żołnierza i duchownego, pamięć o nim wciąż trwa, ponieważ miał „serce wzbogacone uczciwą służbą, miłością, poświęceniem i odwagą”. Jego życie i praca do dziś przyczyniają się do zacieśniania więzów przyjaźni i sympatii, które łączą Argentynę i Polskę.

To zaszczyt móc uczestniczyć w imieniu Ambasady Argentyny w uroczystości upamiętniającej księdza Szczepana Walkowskiego.

Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu.

 

 

Fotografia 4: Sztandar Związku i grup piłsudczyków reprezentujący Prezesa Związku Krajowego Piłsudczyków R.P. Generała Stanisława Władysława Śliwę. Przedstawicielem Prezesa Zarządu na uroczystości był Generał Brygady Stanisław Olszewski Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej – w kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (foto.: Adam Sztokinier).

 

Fotografia 5: Plansza główna wystawa autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków – w nawie bocznej kościoła p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

(foto.: A. Sztokinier).

 

 

  

Fotografia 6: Fragment wystawy autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków – w nawie bocznej kościoła p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (foto.: A. Sztokinier).

 

 

 

Fotografia 7: Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oprowadza Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz Panią Ambasador Argentyny Annę Maríę Ramírez i innych Gości po autorskiej wystawie pt. „Ksiądz pilot major Szczepan Walkowski Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”, w kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (foto.: Adam Sztokinier).

 

Fotografia 8: Fotografia zbiorowa – od prawej Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy Pan Józef Melak, Władysław Garbiński Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Prezes Zarządu Władysław Ryszard Szeląg Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Pani Burmistrz Gminy Alwernia Beata Nadzieja-Szpila, Senator R.P. Pan Andrzej Pająk, czwarta z lewej Pani Ambasador Argentyny Anna María Ramírez, w otoczeniu grupy piłsudczyków reprezentujących Prezesa Związku Krajowego Piłsudczyków R.P. Generała Stanisława Władysława Śliwę. W otoczeniu Pani Ambasador grupie piłsudczyków jest również Przedstawiciel Prezesa Zarządu na uroczystości, Generał Brygady Stanisław Olszewski Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskie, w kościele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie (foto.: Adam Sztokinier).

 

Opracował:

Władysław Ryszard Szeląg

Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków

 

Warszawa, dnia 1 maja 2021 roku

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *