Przemysłówka remontuje siedzibę Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie


Inwestycja prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pracami zajmuje się częstochowskie przedsiębiorstwo P.B.P. Przemysłówka S.A.. Koszt to ponad 4,1 mln zł – z tego 47 proc. to unijne dofinansowanie, a 10 proc. – środki z budżetu państwa. Całość prac powinna zostać ukończona w drugiej połowie 2022 roku.

Remontowana cześć przylega do budynku przy ul. Jasnogórskiej 36 – budynku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. W związku z inwestycją – na czas przebudowy sąsiadującej części – Centrum przeniosło się do innej, tymczasowej lokalizacji na Zawodziu, gdzie korzysta z zaadaptowanych dla swoich potrzeb pomieszczeń.

Po zakończeniu inwestycji przy ul. Jasnogórskiej 34 zostaną stworzone odpowiednie warunki dla realizacji zadań w zakresie wsparcia młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W budynku zostaną utworzone sale rehabilitacyjne, terapeutyczne, sala pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży – w tym powyżej 18. roku życia – przystosowujące do samodzielnego funkcjonowania. Powstaną tam również 2 mieszkania chronione spełniające wytyczne Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ogromna część robót już została wykonana. Jest już po niezbędnych rozbiórkach – jednej ze ścian budynku, stropu nad parterem, więźby dachu, drewnianych schodów czy elewacji. Zakończono m.in. izolację ścian piwnic (z dociepleniem styropianem) oraz wykonano betonowe podłoże pod nowe warstwy piwnicznych posadzek. Stoją już ściany fundamentowe pod nową klatkę schodową. Przeprowadzono remont fundamentów budynku – łącznie z ich impregnacją. Zdemontowano stare okna, zewnętrzne parapety, wykuto ościeżnice drzwiowe. Położono podkłady pod posadzki i podłogi, a nad piwnicami i pierwszym piętrem wykonano stropy. W piwnicach zamontowane są już aluminiowe okna; wykonano też montaż aluminiowych drzwi zewnętrznych.

Co do robót sanitarnych – zdemontowano już stare instalacje: centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną. Ukończono przygotowania pod przewody klimatyzacyjne; położono też kanalizacje podposadzkowe.  W zakresie ,,elektryki” natomiast – m.in. rozbudowano istniejącą rozdzielnicę i zamontowano poziome uziemienia w wykopie.

A jakiego rodzaju prace są obecnie w trakcie? Powstają żelbetowe schody w  dobudowanej klatce schodowej; trwają też roboty przygotowawcze pod klatkę schodową w istniejącym budynku. Trwa zbrojenie elementów konstrukcyjnych. Budowane są też m.in. ściany szybu windy; w trakcie są roboty w zakresie stropu nad pierwszym piętrem oraz murowanie pierwszego piętra dobudowanej klatki schodowej.

Obecnie powstaje też instalacja wodno-kanalizacyjna w piwnicy i na parterze. Trwają przewierty pod nową wentylację. A co do  robót elektrycznych – ekipa wykonawcy realizuje teraz prace instalacyjne w piwnicy.

 

fot. Łukasz Kolewiński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *