Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie nowy rok akademicki zaczyna zwiększoną ofertą edukacyjną


5 października 2021 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie rozpoczął 51. rok akademicki 2021/2022. Inauguracja odbywająca się w dobie pandemii koronawirusa, odbyła się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i tylko w wąskim gronie osób. W uroczystości uczestniczyli: władze Uczelni, członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni, dziekani, reprezentanci studentów, doktorantów, a także zaproszeni goście, którzy życzyli uczelni dalszego rozwoju i jak najszybszego uruchomienia kierunku lekarskiego.

 

Zgromadzonych powitała JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska rekapitulując osiągnięcia minionego roku akademickiego. Roku szczególnego dla wspólnoty akademickiej z uwagi na obchody jubileuszu 50-lecia powstania Uczelni.

Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów i doktorantów reprezentujących wszystkie Wydziały Uniwersytetu. Po raz kolejny nadany został tytuł PRIMUS IN UNIVERSITATE. W tym roku otrzymała go mgr Malwina Wójcik (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD). Nagroda jest przyznawana za wyróżniające wyniki w nauce w minionym roku akademickim.

Pierwszy w roku akademickim 2021/2022 wykład (wykład inauguracyjny) zatytułowany „Promowanie zasad etyki w nauce i działania na rzecz zachowania ich wysokich standardów” wygłosił prof. dr. hab. n. med. dr h.c. Andrzej Górski, Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce.

Na zakończenie inauguracji gościom został zaprezentowany film poświęcony przeszłości Uczelni. Dokument oparty na zdjęciach archiwalnych oraz współczesnych jest próbą podsumowania 50 -lat działalności Uniwersytetu i zarazem uczczenia kończących się obchodów jubileuszu.

Inauguracja była transmitowana poprzez stronę Uniwersytetu, a także media społecznościowe, co umożliwiło uczestnictwo w niej wszystkim gościom, pracownikom, studentom, doktorantom oraz przyjaciołom Uczelni.

51. rok akademicki Uczelnia inauguruje 6 Wydziałami, na których kształci na ponad 50 kierunkach studiów. Na pierwszy rok studiów przyjętych zostało ok. 2500 osób (na studia I stopnia, II stopnia, studia inżynierskie oraz na jednolite studia magisterskie). W tym na studia stacjonarne blisko 2100 i na studia niestacjonarne ponad 400. O indeks Uczelni ubiegało się w tym roku ponad 3800 kandydatów. Ogółem nowy rok akademicki 2021/2022 zainauguruje około 5000 studentów.

51. rok akademicki Uniwersytet rozpoczyna z powiększoną ofertą kształcenia. Wśród nowych kierunków pojawiły się od tego roku akademickiego m.in.: psychologia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, pielęgniarstwo, studia II stopnia, iberoznawstwo, studia II stopnia.

na podstawie materiałów UJD

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.