URZĘDOWA KANCELARIA OD 4 PAŹDZIERNIKA PONOWNIE NA ŚLĄSKIEJ


 

W ostatnim czasie punkt kancelaryjny był czynny w budynku UM przy ul. Waszyngtona 5. Obecnie stanie się on punktem informacyjnym dla osób odwiedzających budynek, w którym załatwia się m.in. sprawy związane z rejestracją pojazdów, prawami, jazdy, dowodami osobistymi, zameldowaniem czy ewidencją gospodarczą.

Od 4 października osoby pragnące osobiście złożyć dokumentację, wniosek lub pismo do UM Częstochowy powinny kierować się do sąsiedniego, głównego budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13. Kancelaria UM będzie czynna w godzinach pracy Urzędu w holu głównym budynku na wysokości biura obsługi interesanta.

Biuro podawcze dla spraw związanych z aktami stanu cywilnego będzie działać w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21 (do tej pory korespondencję dla USC przyjmował czasowy punkt kancelaryjny przy ul. Waszyngtona).

Zmiana ta służy poprawie komfortu osób załatwiających sprawy w UM Częstochowy oraz zwolnieniu miejsca w budynku przy ul. Waszyngtona do bezpośredniej obsługi interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich UM.

Wydział ten, mimo trwającego cały czas stanu epidemii, obsługuje stale dużą liczbę interesantów. W minionym kwartale średnia dzienna liczba osób bezpośrednio obsłużonych to:
– w referacie ewidencji ludności i dowodów osobistych – 220 osób,
– w referacie komunikacji (dowody rejestracyjne, prawa jazdy) – 260 osób.
Terminy oczekiwania na umówioną wizytę w wydziale to obecnie:
– w referacie komunikacji – zapisy z dnia na dzień,
– w dowodach osobistych, z uwagi na to, że z racji remontu referat przez 3 dni był nieczynny i niezbędne jest obecnie osobiste stawiennictwo, obecny czas oczekiwania na złożenie wniosku wynosi 7 dni.

Aktualna sytuacja, w której nie można (od końca lipca) składać wniosków na dowód osobisty elektronicznie, powoduje, że zwiększyła się liczba osób, które muszą złożyć wniosek osobiście. Powodem tej zmiany nie jest chęć komplikowania  wnioskodawcom życia ze strony administracji samorządowej, a zmiana przepisów wprowadzona przez rząd. Wprawdzie dopiero od 8 listopada będzie można składać wnioski o nowe biometryczne dowody, ale możliwość kierowania wniosków online została już zablokowana w centralnym systemie 27 lipca.

Przypominamy, że niezbędne informacje dotyczące trybu i zakresu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Częstochowy dostępne są m.in. w Poradniku Interesanta na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Częstochowy:
https://bip.czestochowa.pl/sprawy-do-zalatwienia/71618

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.