Sprawa rozbudowy stadionu przy Limanowskiego w Częstochowie


Czytelnicy i Gazeta Częstochowska pytają. Miasto odpowiada

 

Czytelnicy pytają

1. Czy miasto podpisało już umowę na drugi etap rozbudowy stadionu Rakowa?

2. Czy jest to firma Amb?

3. Jeśli nie to z jaką firmą umowa została podpisana?

4. Na jaką kwotę opiewa umowa?

5. Z jakich źródeł i w jakich wielkościach ostatecznie zbudowano montaż finansowy dla inwestycji?

6. Kiedy rozpoczną się prace i jak długo potrwają?

 

 

Miasto odpowiada

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego 83 – II Etap jest obecnie na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez zawarciem umowy.

Zamawiający, na prośbę wybranego wykonawcy – AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, przedłużył termin zawarcia umowy wyznaczając datę 16 października br.

Wartość umowy brutto: 16.758.818 zł.

Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu miasta z zadania pn. Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 – II etap. Eurobudżet: IZ/M/506.

rok 2023        : – 5.950.000 zł,

– dział 926, rozdział 92601, § 6050 – 1.950.000 zł,

– dział 926, rozdział 92601, § 6050 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 4.000.000 zł,

rok 2024        : – 10.808.818,20 zł,

– dział 926, rozdział 92601, § 6050 – 5.575.003 zł,

– dział 926, rozdział 92601, § 6050 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 5.233.815 zł.

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.11.2024 r.

 

zdjęcie Grzegorz Przygodziński


Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *