Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Jasnej Góry


O. Samuel Pacholski. Przeor Jasnej Góry przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie obchodów 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z udziałem przedstawicieli szkół należących do Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wśród wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania znalazł się także Klasztor Jasnogórski.

W homilii Przeor podkreślił, że „sama wiedza, pozbawiona szacunku dla zasad moralnych, na których zbudowana jest nasza cywilizacja, nie wystarczy do kształtowania dojrzałego i świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa”.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz do Sali Papieskiej w asyście pocztów sztandarowych szkół reprezentujących powiaty: myszkowski, lubliniecki, kłobucki, częstochowski i miasto Częstochowę.
Podczas spotkania zostały wręczone Medale KEN, ale także Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała też Jasna Góra za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. – To szczególne miejsce związane nie tylko z kultem religijnym, ale także z historią naszego narodu. To miejsce pamięci, odkrywania narodowej i chrześcijańskiej tożsamości, poczucia wspólnotowości. To także miejsce szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej dzieci i młodzieży, ale także kształcenia i doskonalenia nauczycieli – uzasadniano. Na Jasnej Górze realizowanych jest wiele inicjatyw edukacyjnych, nie tylko o charakterze regionalnym, ale również ogólnopolskim. Jednym z nich był zakrojony na szeroką skalę projekt „Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje” podejmowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizowanym w tym roku jest np. program „Śladami Powstania Styczniowego w Regionie Częstochowskim”. Na Jasnej Górze odbywają się też różnorodne spotkania przeznaczone nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla nauczycieli. Wydarzeniami edukacyjnymi podejmowanymi w ciągu całego roku są tu przede wszystkim szkolne i przedszkolne wycieczki, w czasie których młodzi niemal „przez dotyk” poznają dzieje naszej Ojczyzny i wkład naszych narodowych bohaterów w historię Europy i świata. Tu odbywają się niezwykłe lekcje nie tylko historii, religii, ale także np. języka polskiego, plastyki czy muzyki. Tu podejmowane są różnorodne konkursy. Jednymi z najbardziej znanych są np. Konkurs na Wieczernikową Choinkę, który w 2022 r. odbywał się już po raz XV czy majowy Festiwal Twórczości Maryjnej Dzieci i Młodzieży.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana 14 X 1773 r. przez Sejm Rzeczypospolitej w celu przeprowadzenia ogólnonarodowej reformy oświaty, powiązanej z modernizacją państwa. KEN była pierwszą w Polsce, i zarazem w Europie, władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Komisja została powołana głównie dlatego, że do 1773 r. edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczypospolitej organizowane przez zakon jezuitów.

 

Źródło Jasna Góra

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *