Ogłoszenie o II naborze wniosków w 2023 roku w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”.
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 25 września 2023 roku do 20 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.
O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *