Prośba o osocze


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie osocza od osób, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowo zakażenie koronawirusem SARS COV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi objawami zakażenia.

 

Niestety nie ma na razie punktu przyjęć osocza w Częstochowie. Stosownym sprzętem dysponuje obecnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, mieszczące się przy ul. Raciborskiej (wejście od ul. Kozielskiej).

Zanim się tam jednak wybierzecie – zadzwońcie! W czasie rozmowy telefonicznej dokonywana jest wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalany jest najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Wszyscy, którzy chcą oddać osocze, powinni spełniać następujące warunki:

ogólne:

1) wiek: od 18 do 65 lat;

2) kryteria zdrowotne takie, jak dla honorowych dawców krwi (wykaz dyskwalifikacji stałych i tymczasowych jest dostępny na stronie internetowej www.rckik-katowice.pl w zakładce KRWIODAWCA);

szczegółowe:

1) osoby po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji;

2) osoby po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania;

3) osoby z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie pozytywnego wyniku wymazu metodą PCR – po upływie minimum 14 dni od uzyskania powtarzalnie ujemnego wyniku wymazu metodą PCR.

Numery telefonów dla „ozdrowieńców” dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30:

– komórkowe: 726 227 229, 607 619 718, 607 678 519;
– stacjonarny: 32 208 74 19.

Kontakt mailowy:rejestracja@rckik-katowice.pl

Jak pobierane jest osocze ?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Co dalej dzieje się z osoczem ?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Apelujemy o oddawanie osocza!

Liczba osób, które przeszły koronawirusa w Częstochowie i wyzdrowiały zbliża się już do 1,5 tysiąca. Codziennie przybywa ok. 50 ozdrowieńców.
Jednocześnie niestety choruje obecnie w mieście ponad 3,8 tysiące osób (dane z 10 listopada, w sumie od początku pandemii było już ponad 5,1 tys. stwierdzonych zakażeń). Ok. 110-120 chorych jest aktualnie hospitalizowanych. Zwiększa się liczba przypadków z ciężkim przebiegiem Covid-19, niestety zdarzają się też przypadki śmiertelne (z przyczyn związanych z koronawirusem zmarło od początku epidemii do 10 listopada 86 mieszkanek i mieszkańców miasta).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *