KORONAWIRUS / PIĘĆ PUNKTÓW POBRAŃ WYMAZÓW W CZĘSTOCHOWIE


W ostatnich dniach uruchomiono punkty pobrań przy ul. Sułkowskiego, Racławickiej i Kilińskiego. Wymazy do badań w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 można też robić w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK 7 i na parkingu przy Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza.

Miejsca gdzie w Częstochowie można zrobić badanie:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. PCK 7, tel. 601-960-620, od poniedziałku do piątku o 8.00 do 15.15 (od 8 do 10 w pierwszej kolejności wymazywani są pacjenci kierowani na oddziały szpitalne WSS); sobota, niedziela i święta – od 8 do 13.30
 2. Gyncentrum Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12 (parking pracowniczy z tyłu budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego) tel. 32 506 50 86, codziennie w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz dodatkowo we wtorki i czwartki od godz. od 18.00 do 20.00.
 3. Diagnostyka Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sułkowskiego 17, tel. 34 361 55 05 (wjazd od Al. Jana Pawła II), codziennie o 11.30 do 16.00
 4. ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Racławicka 22, tel.513 521 033, od poniedziałku do czwartku 13.00-15.00; piątek 14.00-17.00; sobota-niedziela 9.00-12.00
 5. NZOZ Vito-Med Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 166, tel. 32 302 98 63;  poniedziałek  14.00-18.00, wtorek 9.00-13.00, środa 14.00-18.00, czwartek 14.00-18.00, piątek 12.00-16.00, sobota 14.00-18.00, niedziela 14.00-18.00

Kto może skorzystać z badania w mobilnym punkcie?
Osoby posiadające zlecenie:

 • na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub w szpitalu
 • na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną
 • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
 • przed przyjęciem do hospicjum
 • przed przyjęciem do stacji dializ.

Badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia następującego po dniu zlecenia testu przez lekarza POZ osoba podlega 10 dniowej kwarantannie (ma jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu). Jeżeli wynik testu będzie negatywny, zostanie automatycznie zwolniona z kwarantanny.

Zlecenie na badanie finansowane przez NFZ – jakie dokumenty
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli ktoś nie posiada dowodu osobistego (nie ma nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr paszportu – należy go następnie podać w punkcie mobilnym. Nie trzeba znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

Czy można umówić się na test na konkretną godzinę?
Pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia. Nie ma możliwości umówienia się na konkretną godzinę. Osoba, która poda swój nr telefonu komórkowego na etapie wystawiania zlecenia, może otrzymać sms z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz adresem mobilnego punktu w okolicy, w którym będzie mogła wykonać badanie. System dokona wówczas wstępnej rezerwacji tego terminu. Wtedy wystarczy, w punkcie mobilnym pokazać otrzymany sms. Termin ma jednak tylko charakter orientacyjny.
Do punktu mobilnego najlepiej udać się własnym środkiem transportu.
W drodze na badanie i z powrotem należy też zachować zasady dystansowania społecznego.

Jak się przygotować do badania?
Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer wpisała osoba wystawiająca skierowanie na badanie).

Minimum 2 godziny przed badaniem nie wolno:

 • spożywać posiłków
 • pić
 • żuć gumy
 • płukać jamy ustnej i nosa
 • myć zębów
 • przyjmować leków
 • palić papierosów.

Gdzie sprawdzić wynik?
Wynik jest widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta. Widzi go również lekarz POZ. O wyniku badania powinna poinformować przychodnia POZ, w której świadczeń udziela lekarz POZ.
Na własnym Internetowym Koncie Pacjenta oprócz wyniku testu są też informacje o ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz z przewidywaną datą jej trwania.

Czy wynik można odebrać osobiście w punkcie pobrań?
Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są one udostępnione na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacji udziela również placówka POZ.

Wynik pozytywny. Co teraz?
Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu, należy poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji można też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, z osobą przebywającą w izolacji skontaktuje się jej lekarz rodzinny, aby sprawdzić stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Należy również czekać na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu.

Jeżeli jednak osoba z pozytywnym wynikiem podczas izolacji poczuje się gorzej, powinna udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli osoba jest poddana izolacji domowej, nie musi uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je pracodawcy i na tej podstawie zostanie wypłacone należne świadczenie.

Kiedy wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny
Wówczas trzeba wykonać drugi test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poprosić lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *