PRACA DLA MATEK POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY


Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ruszył z pilotażowym projektem „Aktywna Mama”, który będzie realizowany w latach 2022-2023. Projekt jest finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pn. „Stabilna praca – silna rodzina”.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci. Uczestniczki projektu muszą być mieszkankami Częstochowy lub powiatu częstochowskiego i posiadać status osoby bezrobotnej (rejestracja w PUP Częstochowa).
Projektem o wartości 772 tys. zł ma być objęte 15 kobiet.

W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

I. Ścieżka przewidziana dla osób zatrudnionych przez pracodawców w ramach Promesy
na zatrudnienie (10 osób):

1) usługa doradztwa zawodowego – każda uczestniczka projektu pilotażowego
w pierwszej kolejności zostanie objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania projektu pilotażowego. W trakcie realizacji projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.

2) zatrudnienie w ramach Promesy na zatrudnienie – uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły podjąć zatrudnienie u wybranych przez siebie pracodawców. Okres zatrudnienia
w ramach umowy o pracę będzie wynosił minimum 15 miesięcy (w pełnym wymiarze czasu pracy), natomiast okres refundacji do 12 miesięcy (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

3) dodatek wyrównawczy – w ramach Promesy na zatrudnienie  uczestniczki projektu pilotażowego w trakcie zatrudnienia u pracodawcy otrzymają dodatek wyrównawczy
w kwocie 300 zł. miesięcznie za cały przepracowany miesiąc bez absencji chorobowej, urlopów bezpłatnych, postojowych, urlopów macierzyńskich, okresów związanych
z kwarantanną, izolacją (COVID). Wypłata dodatku wyrównawczego dotyczy wyłącznie okresu związanego z refundacją wynagrodzenia na rzecz pracodawcy (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej – przewidziano, że każda z uczestniczek projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży biznesowej w wysokości 500 zł.

5) wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki – uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

II. Ścieżka przewidziana dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (5 osób):

1) usługa doradztwa zawodowego – każda uczestniczka  projektu pilotażowego w pierwszej kolejności zostanie objęta pomocą doradcy zawodowego w formie indywidualnej usługi poradnictwa zawodowego. Indywidualna opieka doradcy zawodowego będzie trwała przez cały okres trwania projektu pilotażowego. W trakcie realizacji projektu pilotażowego przewiduje się również przeprowadzenie z jego uczestniczkami usługi doradczej w postaci minimum dwóch spotkań grupowych.

2) wsparcie w postaci dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej –
z uczestniczkami projektu pilotażowego zostaną zawarte umowy dotyczące dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 35 tys. zł.

3) wsparcie na obsługę finansową utworzonej działalności gospodarczej – uczestniczki projektu rozpoczynające działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy prowadzenia firmy będą mogły starać się o refundację miesięcznych kosztów obsługi finansowej.  Będzie to kwota 200 zł miesięcznie (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

4) bon na zakup odzieży biznesowej – przewidziano, że każda z uczestniczek projektu pilotażowego otrzyma bon na zakup odzieży w wysokości 500 zł.

5) wsparcie finansowe na opłacenie, żłobka, przedszkola lub opiekunki – uczestniczki projektu pilotażowego będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

Warunki naboru do projektu zamieszczone są na stronie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.