Konkurs „Zielona Pracownia” rozstrzygnięty


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął ósmą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” skierowanego do szkół podstawowych (klasy 4–8) i średnich z województwa śląskiego. Ze 149 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 55 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie 550 tys. zł.

 

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2022” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą się ubiegać placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 10 tys. zł.

W subregionie północnym województwa śląskiego dofinansowanie otrzymały:

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie, Gmina Częstochowa: 9 998,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach, Gmina Kłomnice: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubojnie, Gmina Mykanów: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Gmina Poczesna: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych, Gmina Opatów: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym, Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”, Opatów: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, Gmina Wręczyca Wielka: 10 000,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Powiat Lubliniecki: 10 000,00 zł

 

RED

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *