PORAJ. Absolutorium dla wójta


15 czerwca 2016 r. podczas XX Sesji Rady Gminy Poraj radni niemal jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze. Pozytywne opinie wydała Komisja Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W 2015 roku wykonano wiele inwestycji, m.in.: zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, przeprowadzono liczne remonty i modernizacje dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej, zbudowano wraz z gminami ościennymi szlak konny oraz wprowadzono program rewitalizacji terenów nad Zalewem Porajskim. Znaczną pomoc ze strony gminy otrzymują także druhowie z gminnych jednostek OSP.
Dochody Gminy Poraj za rok 2015 kształtowały się na poziomie 38.175.324,23 zł (94,30% planu), wydatki wynosiły 37.210.273,13 zł, co stanowi 82,48% planu. W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowiły 39,2%, dochody majątkowe 22,9%, subwencje 20,8%, dotacje celowe 17,1%. W strukturze poniesionych wydatków 77,3% stanowiły wydatki bieżące, a 22,7% wydatki majątkowe.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.