Speckomisja wypowie się w sprawie wiatraków


WRĘCZYCA WIELKA / TRUSKOLASY

Podczas przedwakacyjnej sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka nastąpiło głosowanie o powołanie doraźnej komisji mającej wydać opinię w sprawie ewentualnego zakazu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Wręczyca Wielka. W związku z tym komisja ma zaopiniować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Trzeba podkreślić, że na to długo i z niecierpliwością oczekiwali mieszkańcy Truskolasów, którym grozi postawienie wiatrowni w pobliżu ich domostw. Mieszkańcy swą walkę z wiatrakami rozpoczęli kilka miesięcy temu, kiedy niespodziewanie ujawniono zamysł takiej inwestycji. Napisali liczne protesty do wójta i Rady Gminy, przeprowadzili też wewnętrzne konsultacje społeczne, zyskując także poparcie mieszkańców spoza swej miejscowości. Wójt – jak stwierdził – nie chcąc zatargów i niepokojów w gminie, popiera dążenia mieszkańców. Z drugiej jednak strony nie przyznał lokalnemu Stowarzyszeniu „Orlica” praw uczestnictwa w procesie decyzyjnym jako strony. To wzbudziło w mieszkańcach nieufność i obawy. Postanowili trzymać rękę na pulsie i wystosowali ponownie ponad trzydzieści pism do przewodniczącego Rady Gminy z uwypukleniem zagrożeń, które – ich zdaniem – mogą przynieść elektrownie wiatrowe. Podczas sesji przedstawicielka Stowarzyszenia Kamila Werner dopytywała przewodniczącego Rady Gminy o czas rozpoczęcia prac komisji i sposób prowadzenia obrad. – Czy będą one jawne? , Czy będą w nich mogli uczestniczyć mieszkańcy gminy?, Kiedy uzyskają oni informację o efektach pracy komisji i czy będzie można się odwołać od ustaleń komisji jeśli nie będą one zadowalać mieszkańców? – dopytywała pani Kamila. Przewodniczący Prubant podkreślił, iż opinia komisji w sprawie zmiany planu i wydania pozwolenia na postawienie wiatrowni nie będzie wiążąca ani dla wójta, ani dla Rady Gminy. – Prace komisji będą jawne, każdy może przyjść na jej obrady, ale bez prawa głosu. Komisja nikogo nie będzie specjalnie informować o efektach swojej pracy. Zostaną zamieszczone ogłoszenia na BIP-ie – odpowiadał przewodniczący Prubant.
Opinie mieszkańców komisja miała zbierać do 30 czerwca 2016 roku. Tworzą ją: Marek Prubant, Wiesław Żerdziński, Wiesław Jaszczyk, Ryszard Francik, Władysław Drążek, Tomasz Osiński, Krzysztof Krawczyk, Tomasz Szymański.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.