Mstowskie wzniesienie zostało nazwane


Na początku maja Gmina Mstów ogłosiła konkurs na nazwę najwyższego wzniesienia w miejscowości Srocko, a jednocześnie i całej Gminy.

Góra ta ma 329 metrów. Uczestnicy konkursu zgłosili blisko sto propozycji nazw. Większość odnosiła się do otoczenia terenu, były to np.: Buczynianka, Buczynowe Wzgórze, Bukowina Srocka, Bukowianka, Nad Wartą, Jurajskie, Mchu i Paproci. Część odnosiła się do miejscowości Srocko: Srockie 3.2.9., Wzgórze Srocko, Wzgórze Srokosz czy Sroczka lub Srockoń. Zaproponowano też, by nazwać je Wzgórzem Boreckiego (ksiądz Stanisław Borecki ze Mstowa), Górą Kietlicza (arcybiskup związany ze Mstowem) czy Czubaszkiem na cześć zmarłej niedawno Marii Czubaszek.
Komisja konkursowa, której przewodniczyli wójt gminy Tomasz Gęsiarz i radny Robert Misztala, wybrała nazwę nadesłaną równolegle przez trzy osoby – Góra Trzech Jaskiń, uznając, że najlepiej charakteryzuje to miejsce i najlepiej będzie służyła jego promocji. Na tym wzgórzu znajduje się bowiem System Srockich Jaskiń składający się z trzech połączonych ze sobą od 2004 roku jaskiń o łącznej długości ok. 90 metrów. Laureatami zostali: Anna Jankowska-Nagórka, Wojciech Domagała i osoba ukrywająca się pod pseudonimem Oj, Dana. Komisja postanowiła też przyznać wyróżnienia: Berenice Sikorze za nazwę Srocze Gniazdo, Zuzie Purgal, Marcie Hadryś i Mikołajowi Karasiowi za Bukową Górę. Już niedługo zostaną ustawione oznakowania pozwalające zlokalizować nowo nazwaną górę.

Foto
3 lipca z udziałem Anny Jankowskiej-Nagórki z Krakowa, jednej z autorów nazwy, radnego miejscowości Srocko Roberta Misztala i zastępcy wójta gminy Mstów Adama Markowskiego, dokonano symbolicznego nadania nazwy Góra Trzech Jaskiń, najwyższemu wzniesieniu gminy Mstów, mającemu wysokość 329 metrów i położonemu w sołectwie Srocko

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.