Częstochowianin na XXVI na Krajowym Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie


W dniach 10-11 czerwca 2016 roku w Gmachu Głównym Politechniki w Warszawie, odbył się sprawozdawczy XXVI Krajowy Zjazd Akademickiego Związku Sportowego, podczas którego dokonano wyboru nowych władz na lata 2016-2018.

Uczestniczyła w nim również delegacja częstochowskiego środowiska AZS: dr Wiesław Pięta KU AZS AJD, mgr Grażyna Papaj, mgr inż. Adam Stępniak, prezes KU AZS Politechnika Częstochowska, w tym czynnie w zespołach: sportu powszechnego, sportu wyczynowego, obradach Konwentu Członków Honorowych.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem Zarządu Głównego AZS został prof. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszła mgr Grażyna Papaj z KU AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seniorka Klubu AZS.
W podsumowaniu Zjazdu, Mieczysław Hrehorów – Członek Honorowy AZS, w wypowiedział się w imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia AZS w Częstochowie ,obchodzonego w 2015 roku. Wyraził podziękowanie i uznanie, za przyjęcie i spełnienia patronatu nad uroczystościami przez Prezesa ZG AZS Senatora Marka Rockiego i Członków ZG AZS oraz za zorganizowanie, w tym czasie, wyjazdowego zebrania Zarządu Głównego AZS.Gratulując nowo wybranemu Prezesowi podjęcia się kierownictwa ZG AZS oraz życząc w tym powodzenia, w imieniu Seniorów Klubu AZS zaprosił prof. Tadeusza Słomkę do odwiedzin środowiska AZS w Częstochowie.
Aktywni uczestnicy delegacji częstochowskiego AZS:
R
Zdjęcie;
XXVI Zjazd kadencji 2106-2018 w Warszawie. Na zdjęciu: seniorzy AZS Częstochowa dr Wiesław Pięta i Mieczysław Hrehorów z prezesem ZG AZS Markiem Rockim i członkiem honorowym AZS Januszem Rybickim z AZS Gdańsk, przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS (brat Stefana Rybickiego, właściciela zakładu zegarmistrzowskiego w Częstochowie)

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.