Mandaty za nieważne banderole produktów alkoholowych


Funkcjonariusze śląskiej KAS kontrolowali punkty sprzedaży w Żarkach, Myszkowie oraz Siewierzu.
Wystawili mandaty za sprzedaż wyrobów spirytusowych bez ważnych znaków akcyzy.
Stare banderole na wyroby spirytusowe utraciły ważność z dniem 31 grudnia 2021 roku.

 

W sobotę (19.02.2022 r. ) funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (KAS) przeprowadzili kilka kontroli w zakresie rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych oraz prawidłowości stosowania znaków akcyzy. Mundurowi pojawili się w Żarkach, Myszkowie oraz Siewierzu. Skontrolowali kilkanaście podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż na targowiskach oraz w sklepach. W wyniku tych czynności nałożyli mandaty karne za sprzedaż wyrobów spirytusowych bez ważnych znaków akcyzy na łączna kwotę 1400 PLN oraz jeden mandat karny za sprzedaż towaru z pominięciem kasy fiskalnej na kwotę 400 PLN.

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy stosowanych do oznaczania wyrobów spirytusowych, z dniem 31 grudnia 2021 r. upłynął termin ważności banderol naniesionych na napoje spirytusowe, we wzorze obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. (tj. banderole niezawierające kodu 2D).

Co to oznacza dla sprzedających ?

Wszystkie wyroby spirytusowe oznaczone banderolami we wzorze obowiązującym przed 1 stycznia 2019 r. powinny zostać wycofane ze sprzedaży najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie sprzedaż takich wyrobów jest możliwa wyłącznie po ich wcześniejszym prawidłowym oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Banderole legalizacyjne należy zakupić we właściwym w sprawach znaków akcyzy urzędzie skarbowym. Wniosek o zakup banderol można złożyć również za pośrednictwem platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-wniosek-o-wydanie-banderol-i-uzyskaj-upowaznienie-do-ich-odbioru

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *