Ile zarabiają rektorzy w polskich uczelni?


Wysokość pensji ma szeroką rozpiętość i kształtuje się od 12 do ponad 43 tys. zł brutto miesięcznie. Skąd takie różnice? Wynikają one z dodatków funkcyjnych i zadaniowych przyznawanych rektorom przez rady uczelni, bez zgody i wiedzy ministra edukacji. Ministerstwo decyduje jedynie o wynagrodzeniu zasadniczym.

W odpowiedzi na interpelację posłów KO Ministerstwo Edukacji i Nauki w marcu bieżącego roku opublikowało tabelę wynagrodzeń większości rektorów uczelni publicznych w kadencji 2020-2024 oraz w kadencji 2016-2020. Znalazły się w niej dane dotyczące 92 uczelni podległych MEiN: 33 publicznych uczelni zawodowych, 19 uczelni technicznych, 18 uniwersytetów, 6 AWF-ów, 5 uniwersytetów przyrodniczych, 5 uczelni ekonomicznych, 5 uniwersytetów „przymiotnikowych” i jednej publicznej uczelni teologicznej. Uczelnie artystyczne, medyczne, wojskowe, morskie, podlegające MZ, MSWiA i Ministerstwu Sprawiedliwości nie znalazły się w tym zestawieniu. Te dane ujawniono po raz pierwszy.

Wysokość pensji ma szeroką rozpiętość i kształtuje się od 12 do ponad 43 tys. zł brutto miesięcznie. Skąd takie różnice? Wynikają one z dodatków funkcyjnych i zadaniowych przyznawanych rektorom przez rady uczelni, bez zgody i wiedzy ministra edukacji. Ministerstwo decyduje jedynie o wynagrodzeniu zasadniczym.

Z zestawienia wynika, że rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza prof. Anna Wypych-Gawrońska zarabia 18 435 zł brutto miesięcznie. Jej odpowiednik w Politechnice Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol – 18 810 zł brutto.

Wynagrodzenie do 15 tys. zł brutto otrzymuje 9 rektorów:

PWSZ w Koszalinie (12 174 zł);

PWSZ w Raciborzu (12 205 zł);

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (13 329 zł),

PWSZ w  Głogowie (13 989 zł);

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (14 000 zł);

Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (14 471);

Akademii Pomorskiej w Słupsku (14 675 zł);

PWSZ w Wałczu (14 700 zł);

Politechniki Opolskiej (14 900 zł).

 

Wynagrodzenie do 20 tys. zł brutto pobiera 15 rektorów:

Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach (15 055 zł);

AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (16 tys., brak danych o dodatku zadaniowym);

Akademii Zamojskiej (16 tys., brak danych o dodatku zadaniowym);

Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu (15 349 zł);

Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego (15 996 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (17 493 zł);

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (18 301);

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (18 435 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie (18 500 zł);

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (18 756 zł);

Politechniki Częstochowskiej (18 810);

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (19 382 zł);

Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (19 631 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. E. Szczepanika w Suwałkach (19 632 zł);

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (19 945 zł).

 

Wynagrodzenie do 25 tys. zł brutto otrzymuje 16 rektorów:

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (20 129 zł);

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (20 280 zł);

PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (20 293 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu (20 588 zł);

Akademii Nauk Stosowanych w Koninie (20 710 zł);

PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (21 807 zł);

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (21 896 zł):

AWF im. B. Czecha w Krakowie (21 916 zł);

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ( 22 664 zł):

Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (23 064 zł);

Politechniki Śląskiej w Gliwicach (23 247 zł);

PWSZ w Nowym Sączu (23 257 zł);

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (23 699 zł);

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (23 985 zł);

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (24 164 zł);

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (24 774 zł).

 

Płace do 30 tys. zł brutto otrzymuje 28 rektorów następujących uczelni:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu (25 097 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (25 197 zł);

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (25 354 zł);

Uniwersytet w Białymstoku (25 557 zł);

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej (25 308 zł);

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (25 500 zł);

Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile (26 136 zł);

Politechnika Koszalińska (26 142 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (26 142 zł);

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa  (26 568 zł);

Uniwersytet Zielonogórski (26 575 zł);

PWSZ w Nysie (26 639 zł);

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (26 869 zł);

AWFiS im. J. Śniadeckiego w Gdańsku (26 963 zł);

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (27 053 zł);

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (27 550 zł);

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (27 574 zł);

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (27 667 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (27 727 zł);

Politechnika Białostocka (27 912 zł);

Uniwersytet Opolski (28 764 zł);

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (28 800 zł).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (29 152 zł);

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  (29 500 zł);

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (29 545 zł);

Uniwersytet Rzeszowski (29 585 zł);

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (29 600 zł);

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (29 867 zł);

 

Płace do 35 tys. zł brutto dostaje 11 rektorów:

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (30 528 zł);

Uniwersytetu Łódzkiego (30 631 zł);

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (30 742 zł);

AWF im. J. Kukuczki w Katowicach (31 296 zł);

Uniwersytetu Szczecińskiego (31 332 zł);

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (31 641 zł);

AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie (31 969 zł);

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (32 022 zł)

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (34 135 zł);

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (34 367 zł);

AWF we Wrocławiu (34 749 zł).

 

Miesięczne kwoty do 40 tys. zł brutto otrzymuje 8 rektorów:

Uniwersytetu Gdańskiego (35 621 zł);

Uniwersytetu Warszawskiego (36 296 zł);

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (36 346 zł);

Politechniki Lubelskiej (37 180 zł);

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (37 622 zł);

Politechniki Poznańskiej (37 881 zł);

Politechniki Gdańskiej (37 903 zł);

Politechniki Warszawskiej (39 497 zł)

 

Powyżej 40 tys. zł brutto zarabia 5 rektorów:

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (41 044 zł);

Uniwersytetu Wrocławskiego (41 139 zł);

Politechniki Wrocławskiej (41 407 zł);

Politechniki Łódzkiej (41 940 zł);

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica (43 483 zł).

 

W porównaniu do kadencji 2016-2020 w większości uczelni płace rektorów wzrosły. Najwyższy wzrost miał miejsce w Collegium Witelona w Legnicy (z 8890 na 27 574 zł).  Ponad dwukrotnie więcej otrzymali rektorzy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (z 11 050 zł do 25 354 zł); PWSZ w Nysie (z 10 376 do 26 639 zł); AWF z Gdańsku (z 11 000 do 26 963 zł); Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (z 9 000 do 21 896 zł), UPJG w Sanoku (z 6 078 do 14 471 zł); PWSZ w Gnieźnie (z 9 560 do 21 807 zł ); Uniwersytetu Wrocławskiego (z 18 500 do 41 139 zł); Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (z 9 460 do 20 280 zł); Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (z 16 000 do 34 135 ); ABNS JP II w Białej Podlaskiej ( z 13 000 do 27 250 zł); Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (z 12 800 do 26 568 zł); Politechniki Lubelskiej (18 000 do 37 180).

Uposażenie na tym samym lub podobnym poziomie co w poprzedniej kadencji otrzymują rektorzy: AWF w Poznaniu (16 000 zł); Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (25 175 zł), UKSW (31 641 zł); Uniwersytetu Łódzkiego (30 631 zł); Politechniki Opolskiej (14 900 zł, w poprzedniej kadencji 15 000 zł); UPH w Siedlcach (15 055).

Niższe pensje od poprzedników biorą rektorzy: SGH (o ponad 4 tys. zł mniej, z 34 960 na 30 528 zł); Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  (o ponad 4 tys. zł., z 31 000 na 26 869 zł).

 

Wykaz za: Perspektywy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.