Dyrektor zrezygnował


Nowy dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego – Jerzy Szubstarski złożył do prezydenta pismo o rozwiązanie umowy o pracę. Swoją decyzję umotywował “ważnymi sprawami rodzinnymi i osobistymi.”

Stanowisko piastował zaledwie kilka miesięcy, miał nadzorować dalszą reorganizacje miejskiego szpitala. Co skłoniło dyrektora Szubstarskiego do tego kroku, tak do końca nie wiadomo. Można jedynie domyślać się, że prócz “ważnych spraw rodzinnych”, problemem była dla niego trudna sytuacja finansowa szpitala i niezadowolenie personelu.
Po wygaśnięciu umowy o pracę, do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki pełnić będzie dotychczasowy zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Marek Walewski.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *