Częstochowski KRUS wojewódzki


Realizowana w ostatnich tygodniach reforma krajowej Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych przewiduje likwidację dotychczasowych 41 oddziałów regionalnych i powołanie w to miejsce 16 oddziałów wojewódzkich KRUS, ulokowanych w miastach stanowiących siedzibę wojewody. Uczyniono jednakowoż, jedyny w skali kraju wyjątek – dla Częstochowy. Stanowisko polityczne w tej sprawie sformułował i przedstawił argumentację merytoryczną częstochowski poseł Prawa i Sprawiedliwości, Szymon Giżyński.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło argumenty; ostateczną decyzję, na rzecz częstochowskiej lokalizacji siedziby KRUS w województwie śląskim, podjął i stosowne dokumenty podpisał sam minister rolnictwa, Wojciech Mojzesowicz. Procedury wspierał, ze strony administracji wojewódzkiej, I wicewojewoda śląski, Artur Warzocha. / lid /

Wojewódzki, dla całego województwa śląskiego, oddział KRUS w Częstochowie będzie miał siedzibę, tam gdzie dotychczasowy oddział regionalny, przy ul. Korczaka 5. Budynek jest okazały, funkcjonalny i całkiem nowy; oddany do użytku w 2001 roku. Środki na budowę nowej siedziby KRUS, uruchomił w 1998 roku, ówczesny wojewoda częstochowski, Szymon Giżyński. Wiązało się to również z udanymi negocjacjami, jakie przeprowadził wojewoda Szymon Giżyński, w sprawie lokalizacji nowej siedziby KRUS, z ówczesnymi władzami Częstochowy.
Nowoczesny, dostosowany do potrzeb budynek to nie jedyny argument przemawiający za Częstochową – siedzibą wojewódzkiego KRUS-u. To właśnie północna część województwa śląskiego ma zdecydowanie rolniczy charakter, co odpowiada aż 45 procentom uprawianych tutaj gruntów w stosunku do całości.
Pozostaje atut o, bodaj najbardziej, praktycznym charakterze. Częstochowa jest już siedzibą, wcześniej powołanych, związanych z rolnictwem, dwóch znaczących urzędów szczebla wojewódzkiego: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Wojewódzki oddział ARiMR powstał w Częstochowie staraniem Szymona Giżyńskiego w roku 2000. Giżyński był także organizatorem i, w latach 2000-2001, pierwszym dyrektorem częstochowskiego, jednego z 16 w kraju, oddziału ARiMR.
Gdy w 2004 roku powoływano jednolity układ w skali kraju – 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego – poseł Szymon Giżyński wystąpił z inicjatywą parlamentarną, popartą przez wszystkich parlamentarzystów częstochowskich, usytuowania właśnie w Częstochowie siedziby ODR w województwie śląskim. Koncepcję tę poseł Giżyński, na forum rządu i parlamentu, ostatecznie obronił i przeforsował, mimo zdecydowanie przeciwnego stanowiska, ówczesnego wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego, optującego za śląskim Mikołowem.
W wyniku prawie dziesięcioletnich starań stała się zatem Częstochowa siedzibą trzech dużych, wojewódzkich instytucji, zatrudniających łącznie, bez mała, około tysiąc osób: ARiMR, ODR i KRUS.

/r./

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *