Człowiek człowiekowi


Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie wespół z lokalnym kołem Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych zorganizował 19 listopada br. w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, seminarium “Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego”.

W spotkaniu wzięło udział około stu pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Program seminarium obejmował wykład dr Anny Zasady-Chorab, dziekana w Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, a zarazem autorki książki wydanej w bieżącym roku przez Centrum AV pt. “Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce” oraz przedstawienie obszernej informacji na temat aktualnego kształtu projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.
– Działalność pracowników społecznych w Polsce podlega w ostatnich latach coraz intensywniejszej profesjonalizacji. Do przyspieszenia tego procesu przyczyniło się w znacznej mierze duże społeczne zapotrzebowanie na usługi pracownika socjalnego. Pracownik socjalny to zawód, którego zadaniem jest niesienie pomocy osobom niezdolnym (z różnych przyczyn) do samodzielnej egzystencji oraz rodzinom w wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Naczelną zasadą jest wymóg by osoba wykonująca zawód pracownika socjalnego kierowała się bezwzględnym dobrem człowieka, a nie innymi kryteriami zawodowej efektywności. Bardzo ważnym elementem jest kształcenie pracowników socjalnych, którzy mają pełnić rolę drogowskazów dla ludzi potrzebujących pomocy – mówi Anna Zasada-Chorab.
Problematyka dotycząca kształcenia pracowników socjalnych w Polsce nie doczekała się jak dotąd systemowego rozwiązania. Kształcenie w Polsce jest rozproszone i zdezintegrowane. – Wydaje się więc, że niezbędne jest potraktowanie tego problemu kompleksowo i wnikliwie. Należy się zastanowić nad sposobami rozwiązania tego problemu, aby móc wprowadzić standardy europejskie w kształceniu pracowników socjalnych – mówi Ryszard Majer dyrektor OKPSiP Centrum AV w Częstochowie, reprezentujący w Zarządzie Głównym PTPS województwo śląskie, pełniący równocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Śląskiego PTPS, który zaprezentował projekt ustawy. Projekt po wielu konsultacjach został w bieżącym roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, złożony w Ministerstwie Polityki Społecznej. Są duże szanse, by parlament jeszcze tej kadencji uchwalił ten akt prawny.

Wszystkim pracownikom socjalnym z okazji ich święta redakcja Gazety Częstochowskiej składa serdeczne życzenia.

Barbara Zaleska

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *