CZĘSTOCHOWSKIE DROGI / Rzecznik MZD odpowiada


13 maja 2021 roku za portalem Transparentna Częstochowa w artykule CZĘSTOCHOWSKIE DROGI / Ulica dla Pani Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie? przedstawiliśmy zgłaszany przez portal problem z przebudową ul. Oficerskiej.
Transparentna Częstochowa donosiła o zmianie planów budowy ulic na Stradomiu. Miała być remontowana ul. Oficerska, która od dawna jest w opłakanym stanie, a będzie budowana ul. Skrzetuskiego. Portal utrzymuje, że o zmianie planów zadecydował fakt, że przy ul. Skrzetuskiego mieszka Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, czyli de facto inwestor. Poniżej odpowiedzi MZD.

CZĘSTOCHOWSKIE DROGI / Ulica dla Pani Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie?

W nawiązaniu do zadanych przez Redakcję pytań informuję, że:

Czy prawdą jest, że zamiast planowanej budowy ulicy Oficerskiej zostanie wybudowana ulica Skrzetuskiego na odcinku od ul. Polnej do ul. Kawodrzańskiej?

  • Nie, nieprawdą jest, że jedna inwestycja będzie realizowana kosztem drugiej. Plany, co do przebudowy ulicy Oficerskiej nie zmieniły się, do realizacji prac potrzebne jest jednak uregulowanie formalno-prawne pasa drogowego. Przygotowanie zaś do zaprojektowania przebudowy wskazanego odcinka ul. Skrzetuskiego jest kolejną inicjatywą budowlaną, którą chcemy zrealizować w dzielnicy Stradom. To potwierdza fakt, że w ostatnich latach liczba realizacji inwestycji drogowych w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie w tej części miasta znacznie się zwiększyła z korzyścią dla wszystkich mieszkańców tego rejonu.

Dlaczego odstąpiono od planu budowy ul. Oficerskiej?

  • Nie odstąpiono od przebudowy ul. Oficerskiej, szczegóły wyjaśnione powyżej.

Kiedy będzie wybudowana ul. Oficerska?

  • Prace będą mogły być zlecone kiedy zostaną wypełnione formalności związane ze wspomnianą wyżej regulacją prawną pasa drogowego. Procedury te trwają i wymagają czasu.

Czy prawdą jest, że przy ul. Skrzetuskiego  mieszka  ️dyrektor MZD?

  • Pomijając obiektywną niestosowność zadania mi tego typu pytania (dlaczego rzecznik prasowy miałby wiedzieć, gdzie mieszka jego przełożony i dlaczego miałby takimi informacjami dzielić się publicznie, w jakimi trybie miałoby to mieć miejsce?), to informacje tego typu z zakresu dóbr osobistych, dotyczące także osób publicznych są chronione prawnie i to w ramach kilku ustaw. Jedną z nich jest kodeks cywilny, który stanowi o takiej ochronie. Zgodnie bowiem z art. 23  Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Natomiast art. 6. ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (choć dostęp do informacji publicznej to inny tryb niż zapytanie prasowe) wskazuje katalog otwarty informacji, które podlegają udostępnieniu. Najnowsze orzecznictwo mówi, że w razie kolizji między zasadą jawności informacji publicznych a ochroną prywatności i danych osobowych osób fizycznych, dopuszczalny będzie jedynie taki sposób udostępniania informacji publicznej, który nie naruszy dóbr chronionych (np. anonimizacja danych). W przypadku, gdy pomimo dokonania takiego zabiegu, możliwa będzie identyfikacja osoby, której dane dotyczą, należy odmówić udostępnienia informacji publicznej (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019, II SA/Kr 133/19). Nie budzi zatem wątpliwości ujawnianie przez MZD takich danych Pani Dyrektor jak jej imię i nazwisko, adres, pod którym urzęduje, czy też służbowy numer telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prywatnego numeru telefonu, adresu zamieszkania, stanu zdrowia. Ponieważ każda osoba, również sprawująca funkcję publiczną, posiada prawo do prywatności, w tym do nierozpowszechniania swojego prywatnego numeru telefonu, adresu zamieszkania.

Ile ma kosztować remont ul. Skrzetuskiego? Co tam zostanie wykonane?

  • Kwota na razie nie jest znana, bo zadanie ma być dopiero zaprojektowane. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli dopiero na oszacowanie wartości robót budowlanych inwestycji. Okres projektowania dla tego typu inwestycji trwa zazwyczaj około 1,5 roku.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *