Zmodernizowano chodnik przy ul. Okólnej w Kłobucku. Koszt prac wyniósł ponad 55 tys. zł


Zakończono modernizację odcinka chodnika na ul. Okólnej w Kłobucku – podał Urząd Miejski w Kłobucku.

Wykonana została nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem i obrzeżami. Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym, z uwagi na lokalizację inwestycji w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kłobucka wpisanego do rejestru zabytków.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka chodnika wynosi 96,7 m. Koszt wyniósł 55 268,95 zł brutto.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.