Park przy ul. Zamkowej w Kłobucku przejdzie rewitalizację. Projekt opiewa na prawie 53 tys. zł


Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Dokumentacją zajmie się firma GW_ATELIER Grzegorz Wróbel w Lublińcu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku, obejmującej w szczególności:
– korektę przebiegu istniejących oraz zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych,
– zaprojektowanie oświetlenia parku,
– zaprojektowanie małej architektury (w szczególności ławek parkowych, koszy, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej),
– zaprojektowanie muszli koncertowej wraz zadaszeniem,
– uwzględnienie lokalizacji tężni w projekcie zagospodarowania terenu.

Kwota umowy to 52 890 zł brutto. Dokumentacja ma zostać wykonana do 15 listopada bieżącego roku.

źródło: Urząd Miejski w Kłobucku

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *