Zimowe remonty dróg


Pomimo mrozów trzy ekipy pracowników łatają częstochowskie ulice. Dodatkowo jedna z ekip dyżuruje w nocy, czekając na zlecenia Policji, Straży Miejskiej bądź też Centrum Zarządzania Kryzysowego

Od początku 2006 roku Miejski Zarząd Dróg wykonuje naprawy dróg. Łatane są dziury i ubytki w nawierzchniach dróg na terenie całego miasta. W pierwszej kolejności remont objął zasięgiem miejsca szczególnie zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a więc np. trasy przelotowe. Dotychczas wykonano naprawy na ulicach: Warszawskiej, Batalionów Chłopskich, Rędzińskiej, Ludowej, Sejmowej, Mirowskiej, Olsztyńskiej, Żużlowej, Bugajskiej, Wyzwolenia, Monte Cassino, Jagiellońskiej, Słowackiego, Dźbowskiej, Powstańców Warszawy, Gościnnej, Leśnej, Pułaskiego, 1-go Maja, Piastowskiej, Krakowskiej, Piłsudskiego, Rocha, Jana Pawła II, Al. NMP, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego oraz Śląskiej. Równocześnie Miejski Zarząd Dróg zapowiada i przygotowuje się już do “kampanii wiosennej”. – Szerszy zakres prac przewidujemy na wiosnę. Jak tylko trochę się ociepli, będziemy realizować dalsze. Z chwilą rozpoczęcia produkcji asfaltobetonu w otaczarniach planujemy przystąpić do naprawy dróg w trzech rejonach utrzymania miasta. W każdym rejonie będzie pracować po kilka brygad remontowych – mówi Kazimierz Augustyn, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
Zimowe warunki nie sprzyjają wprawdzie pracom, ale drogi w naszym mieście wymagają stałej opieki. Niektóre z nich są w opłakanym stanie.

AW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *