50 LAT ELEKTRYFIKACJI LINII WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ, WĘZEŁ CZĘSTOCHOWSKI (III)


Elektryfikacja Węzła Kolejowego Częstochowa

W listopadzie 1955 r. była już przekazana do eksploatacji sieć trakcyjna toru nr 1 i 2 od Rudnik do Częstochowy. W st. Częstochowa Osobowa i st. Częstochowa Towarowa trwały prace montażowe sieci trakcyjnej a na szlaku Częstochowa Towarowa – Poraj prace fundamentowo-słupowe. Wykonawcą prac sieciowych i montażu podstacji trakcyjnych było Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych w Warszawie. Nowowybudowana sieć trakcyjna pomiędzy Piotrkowem Tryb. a Częstochową była zasilana napięciem 3 kV prądu stałego z podstacji trakcyjnych zlokalizowanych w Piotrkowie Tryb. Gorzkowicach, Radomsku i z podstacji przewoźnej w Kłomnicach. Oficjalnie przekazanie sieci trakcyjnej na st. Częstochowa Osobowa odbyło się 21. stycznia 1956 r. O powyższym fakcie donosiło “Życie Częstochowy” w sobotę dnia 21. stycznia 1956r. W dniu 24. stycznia 1956 r. ukazało się obszerne sprawozdanie z otwarcia linii elektrycznej pomiędzy Warszawą a Częstochową. Podstacja trakcyjna przewoźna w Kłomnicach została przemieszczona do st. Częstochowa Towarowa po montażu stałych urządzeń w Podstacji Kłomnice. Przewoźna podstacja trakcyjna była produkcji szwedzkiej firmy ASEA i zamontowana została na 3 wagonach. Kolej kupiła w roku 1948 dwa komplety tych podstacji. Wszystkie urządzenia elektrotrakcyjne były odbierane przez inspektorów nadzoru Biura Rozbudowy Łódzkiej DOKP i pracowników jednostki utrzymującej te urządzenia tj. Odcinki Sieci i Odcinki Podstacji, które podlegały Oddziałowi Elektrotrakcyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 1960 na st. Częstochowa Towarowa na dwóch nastawniach CTA i CTB zamontowano jako jedne z pierwszych w DOKP Katowice urządzenia przekaźnikowe zabezpieczenia ruchu kolejowego wraz z sygnalizacją świetlną. W związku z powyższym powrotna sieć trakcyjna została przebudowana i nałożono rygory nad jej bezawaryjnym utrzymaniem.

Odcinek Sieci Częstochowa
Zadaniem odcinka jest utrzymanie sieci trakcyjnej i linii zasilających 30 kV podstacje trakcyjne. Jego organizacja rozpoczęła się z końcem roku 1955 i powierzono ją przyszłemu zawiadowcy p. Janowi Nieznajowi. Oficjalnie Odcinek Sieci powstał 01.11.1956r. Zawiadowcą odcinka był wspomniany Jan Nieznaj, a zastępcą Lis, a następnie Józef Słowik. Miejscem postoju pociągu sieciowego w st. Częstochowa Osobowa był tor bocznicowy przy Magazynie Wojskowym (obecnie obok Dworca PKS). Biuro znajdowało się w w/w magazynie. W roku 1958 zostaje zbudowana baza odcinka wraz z torami postojowymi dla pociągu sieciowego na st. Częstochowa Towarowa, przy podstacji trakcyjnej przy ul. Rejtana, która istnieje do dnia dzisiejszego. W utrzymaniu odcinka znajdowała się sieć trakcyjna od Radomska (km 195,500) do granicy DOKP Łódź z DOKP Katowice (km 271,00, Mrzygłód). Jednak po likwidacji DOKP Łódź w roku 1957 zmienia się granica utrzymania od km 215,620 na szlaku Kłomnice – Rudniki. Jest to nowa granica DOKP Katowice z DOKP Warszawa. Granica ta utrzymuje się do roku 1976. Zmiana granic podyktowana jest utworzeniem DRKP. Nowa granica znajduje się pomiędzy Radomskiem a Teklinowem (km 195,500 – rzeka Warta). Tak więc Odcinek Sieci w roku 1957 został wcielony do DOKP Katowice w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Wraz z postępującą bardzo szybko elektryfikacją linii kolejowych liczba utrzymywanych torokilometrów sieci trakcyjnej była zmienna: od 120 tkm do 220 tkm. Po elektryfikacji linii węglowej Tarnowskie Góry – Porty Gdynia – Gdańsk zostaje w latach 1964-1965 zelektryfikowany odcinek linii pomiędzy podg. Kucelinka – Częstochowa Stradom – Herby Stare (łącznie ze stacją), oraz łącznice jednotorowe: Częstochowa Osobowa – Częstochowa Stradom i Częstochowa Towarowa – Częstochowa Stradom. Wybudowana w roku 1953 dla potrzeb Huty BB w Częstochowie łącznica Częstochowa Towarowa – Kucelinka – st. Częstochowa Mirów – Poraj (13 km) także jest w tym czasie zelektryfikowana (1965). W latach 1970-1972 na odcinku: granica DOKP (215,620 km) – Zawiercie zostaje przeprowadzony remont kapitalny sieci górnej, sieć trakcyjna torów głównych jest typu C95-2c, a torów stacyjnych sKB70-C. 29. grudnia 1973 roku oddano do eksploatacji sieć trakcyjną pomiędzy: Częstochowa Osobowa – Częstochowa Towarowa – Kucelinka – Turów – Julianka – Koniecpol oraz odcinek Herby Stare – Lisów – Lubliniec. 30. grudnia 1974 roku oddano do eksploatacji sieć trakcyjną linii podg. Wyczerpy – Brzeźnica – Siemkowice. Połączono linię warszawską z linią węglową. Tak więc w roku 1974 została zakończona elektryfikacja wszystkich linii kolejowych związanych z węzłem kolejowym Częstochowa. W latach 1988-1992 odbywa się następny remont sieci trakcyjnej, od granicy DOKP (215,620 km) do Zawiercia. W torach głównych górna sieć trakcyjna jest typu YC120-2C, a w torach stacyjnych C95-C. Tory stacyjne są przebudowane w głowicach rozjazdów. Remont ten wykonuje nowopowołany Odcinek Remontowo-Budowlany (EB). W roku 1998 odbywa się kolejna reorganizacja PKP. Wydzielona zostaje infrastruktura kolejowa, w której skład wchodzi tor kolejowy, urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów i sieć trakcyjna. Powstają Zakłady Infrastruktury Polskich Linii Kolejowych, które są właścicielami drogi kolejowej i zarządzają w/w urządzeniami. Pozostają także istniejące już Zakłady Elektroenergetyki Kolejowej, które nie mają już na stanie majątkowym sieci trakcyjnej, ale mają ją na utrzymaniu. Wszystkie prace, wchodzące w skład konserwacji i napraw doraźnych i awaryjnych, są zlecane do ZEK przez PLK. Komórką wykonawczą w ZEK pozostają Sekcje. W dniu 01.11.1999r. zostaje zlikwidowana wraz z bazą Sekcja Sieci Trakcyjnej w Koniecpolu i urządzenia zostają włączone do Sekcji Elektrotrakcyjnej w Częstochowie. W roku 2005 zostaje zlikwidowana Sekcja Elektroenergetyczna w Częstochowie, a urządzenia przekazano Sekcji Elektrotrakcyjnej w Częstochowie. Nowa sekcja nosi nazwę Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego Częstochowa Raków.

Na dzień 1. stycznia 2006 r. Sekcja utrzymuje 442 tkm sieci trakcyjnej i urządzenia elektroenergetyczne na liniach:
– Warszawa – Katowice, od km 195,500 ( Bobry ), do km 268,500 (Borowe Pole)
– Kielce – Fosowskie, od km 68,967 ( Koniecpol ), do km 131,200 (Herby Stare)
– Wyczerpy – Siemkowice, od km 0,000, do km 46,900 (Siemkowice)
Odcinkiem Sieci lub Sekcją Sieci Elektrotrakcyjnej w zależności od zmian reorganizacyjnych na PKP kierowali Zawiadowcy Odcinka lub Naczelnicy Sekcji: Jan Nieznaj, zastępcy Lis, Józef Słowik, Mieczysław Burzyński , Mieczysław Burzyński, Mirosław Ociepka, Józef Ciach, Ryszard Michalak, Ryszard Michalak, Kazimierz Morawski, Kazimierz Morawski, Zbigniew Rajczyk, Jan Nieznaj Kazimierz Morawski, Włodzimierz Janiszewski, Zbigniew Rajczyk, Kazimierz Morawski, Włodzimierz Janiszewski, Ryszard Białek, Radosław Turek, Mieczysław Owczarek, Adam Religia, Krzysztof Chmielarz.
Drugim Odcinkiem Sieci na linii Warszawa – Śląsk był Odcinek w Łazach, z zawiadowcą Romanem Aloszką, zastępcą Ryszardem Smółką i pracownikiem administracyjnym Zofią Kucharczyk. Po wybudowaniu bazy odcinka w Ząbkowicach Będzińskich w dniu 01.01.1960r. zostaje tam przeniesiony. Zawiadowcą jest Kazimierz Zagrodzki, a zastępcami Lucjan Rud i Józef Kleczko.

RYSZARD MICHALAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *