Afirmacja życia


Wystawa Zachęty

Do 5. marca w Piwnicach Margaux przy ulicy Mirowskiej można obejrzeć rodzinną wystawę malarską Katarzyny i Leona Maciejów, córki i ojca

Katarzyna Maciej urodziła się w 1976 roku w Częstochowie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, specjalizacja – ceramika. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa (dyplom: 2002 r.) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Edukacji Artystycznej (dyplom: 2003r.). W 2001 roku przebywała na półrocznym stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Lecce, we Włoszech, na Wydziale Malarstwa. W swoim dorobku artystycznym ma udział w zbiorowych wystawach sztuki współczesnej w Polsce i we Włoszech. O malarstwie, swojej największej pasji mówi: “To dla mnie sposób wyrażania własnych przeżyć. Obrazy są efektem nieustannej obserwacji świata. Maluję, ponieważ pragnę przenieść rzeczywistość w świat koloru i własnej formy. Moja twórczość to przede wszystkim chęć pokazywania piękna świata”. W jej twórczości znajdują miejsce kwiaty, ptaki, martwe natury, pejzaże, ludzie. Malarstwo K. Maciej przybiera różne formy, od spokojnych po ekspresyjne, którym towarzyszy zawsze żywy, zdecydowany kolor. Poprzez sztukę prowadzi nieustanny dialog z całym światem. Rejestruje rzeczywistość nadając jej indywidualną formę. – Podobnie jak tata maluję cyklami. Obrazy pokazane na tej wystawie, to cykl powstały z inspiracji ciepłymi krajami – mówi młoda artystka.
Leon Maciej urodził się 28.09.1943. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1968-1974 ukończył Wydział Malarstwa (dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Cz. Rzepińskiego). Od 1974 roku pracuje w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w Zakładzie Malarstwa i Rysunku Instytutu Plastyki, na Wydziale Wychowania Artystycznego, jest profesorem. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i rzeźbę. Utrzymuje niezwykłą aktywność twórczą i wystawienniczą. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Operuje organiczną formą i ezoteryczną w atmosferze figuracją. Wytrawne jakości koloru kształtowane są w smugi plam. Pracuje cyklami, realizuje problemy według motta towarzyszącego jego twórczości: “Malarstwo to życie, a życie moje widzę w malarstwie. Prawdziwa twórczość artystyczna wymaga otwartości, wrażliwości na drugiego człowieka oraz szczerości i uczciwości w wyrażaniu przeżyć twórcy. W działalności artystycznej staram się być wierny swoim przekonaniom. W każdym dziele wyróżniam antynomie i dopełnienia jak: materia-duch, forma-treść, kolor-światło, tajemnica-sacrum. Chcę, żeby obraz był komunikatywny”. W swoim dorobku artysta ma przeszło 30 tys. obrazów.

AW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *