Godnie i sprawnie


100 dni rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza w ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Szymona Giżyńskiego

Jak, jednym zdaniem, ocenia Pan pierwsze 100 dni rządu premiera Marcinkiewicza?
– Pani redaktor Małgorzata Goss artykuł temu właśnie poświęcony, opublikowany 8. lutego w “Naszym Dzienniku”, opatrzyła tytułem: “Dobry początek, najważniejsze przed nami”. To trafny pogląd.
Dlaczego pierwsze trzy miesiące rządy Kazimierza Marciniewicza były dobre?
– Przesądziła o tym polityczna siła prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę, iż w bardzo skomplikowanej konfiguracji parlamentarnej lider Prawa i Sprawiedliwości zapewnił rządowi Marcinkiewicza funkcjonalną większość w Sejmie. Premier nie marnował czasu; w opinii publicznej utrwalił swój wizerunek jako sprawnego szefa skutecznego rządu.
Co do tej pory okazało się największym sukcesem tego rządu?
– W polityce zagranicznej uzyskanie w trudnych negocjacjach dodatkowych funduszy z budżetu Unii Europejskiej; zaaranżowanie na forum UE, po rosyjskim szantażu gazowym, dyskusji nad wspólną strategią energetyczną; powrót do rozmów w Grupie Wyszehradzkiej, co uwydatnia rolę Polski w Europie Środkowowschodniej; wzmocnienie naszych pozycji w relacjach z Francją, Niemcami, USA, co natychmiast zostało odnotowane w Rosji, choćby przez zapewnienie prezydenta Putina o jego szacunku dla Polski
W polityce wewnętrznej natomiast rząd szybko podejmuje i sprawnie wykonuje ważne decyzje; na przykład uporanie się ze wzrostem cen paliw – w konsekwencji benzyna: tańsza o kilkadziesiąt groszy na litrze; ogłoszenie Polski obszarem wolnym od żywności modyfikowanej genetycznie; dostosowywanie polityki karnej do pojawiających się zagrożeń; znalezienie w budżecie środków na rewaloryzację rent i emerytur, przedłużenie urlopów macierzyńskich, dożywianie dzieci, becikowe czy, w innej dziedzinie, środki na dopłaty do paliwa rolniczego.
Proszę, oprócz podanej tu oceny pierwszych stu dni urzędowania, podjąć próbę scharakteryzowania misji i działań rządu Kazimierza Marcinkiewicza?
– Jest to pierwszy rząd po 1989 roku, który działa w imię interesu narodowego i robi to, co zapowiadał. Rząd, którego motywacją jest narodowa duma; programem – Polska solidarna, a sposobem postępowania – konsekwencja, spokój i pragmatyzm. Słowem: rząd, który rządzi godnie i sprawnie.
Dziękuję za rozmowę
Z posłem Szymonem Giżyńskim rozmawiała

HALINA PIWOWARSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *