WIEŚCI STRAŻACKIE. Rok 2020: mniej pożarów, więcej zagrożeń miejscowych


            W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru chronionego KM PSP Częstochowa podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 12 minut. Pożary powstawały średnio co 5 godzin i 41 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 1 godzinę i 38 minut.

 

 

 

Jak informuje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w 2020 roku na obszarze działania komendy, obejmującej zasięgiem miasto Częstochowa i powiat częstochowski, staż interweniowała w 7332 zdarzeniach.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały: 1546 – razy przy pożarach, 5374 – razy podczas miejscowych zagrożeń, 412 – razy w ramach alarmów fałszywych.

W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stanowiły 21 proc., miejscowe zagrożenia 73 proc. natomiast alarmy fałszywe  6 proc. zdarzeń.

W odniesieniu do 2019 roku odnotowano spadek liczby pożarów o 405 zdarzeń tj.(20,8 proc.), wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 1542 zdarzenia (40,2 proc.), – spadek liczby alarmów fałszywych o 53 zdarzenia ( 11,4 proc.).

W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 17,3 proc. (tj. o 1084 więcej). Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno w grupie pożarów, jak  i miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia małe oraz lokalne. W grupie alarmów fałszywych największą liczbę stanowiły wyjazdy do zgłoszeń fałszywych w dobrej wierze – 228 zdarzeń, z instalacji wykrywania – 171 zdarzenia, natomiast alarmy złośliwe to 13 wyjazdów.

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.