WIEŚCI STRAŻACKIE. Awans w PSP


Z dniem 01 lutego 2021r. Komendant Miejski PSP w Częstochowie mianował na stanowisko dowódcy JRG Nr IV dotychczasowego zastępcę dowódcy JRG Nr II – mł. bryg. Romana Królewskiego. Uroczystego wręczenia aktu mianowania dokonał bryg. Marek Radosz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, w obecności swoich Zastępców tj. mł. bryg. Pawła Frocha oraz mł. bryg. Tomasza Bąka.

Pan mł. bryg. mgr Roman Królewski jest oficerem posiadającym ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe. Jako absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został z dniem 01 czerwca 1996 roku skierowany do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie i mianowany na stanowisko dowódca zastępu. W latach 1997-1998 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od 01 stycznia 1999 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, kolejno zajmując następujące stanowiska służbowe : dowódca zastępu, dowódca sekcji, dowódca zmiany, zastępca dowódcy JRG. Wielokrotnie uczestniczył w skomplikowanych i niebezpiecznych działaniach grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Dużą wiedzę zawodową podpartą licznymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi przekazuje podczas szkoleń i ćwiczeń taktycznych na różnych szczeblach dowodzenia.

Pan mł. bryg. Roman Królewski posiada predyspozycje dowódcze, potrafi podejmować trudne decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Jest dowódcą wymagającym i konsekwentnym w działaniu. Swoją postawą zawsze kreuje pozytywny wizerunek Państwowej Straży Pożarnej wśród społeczeństwa.

W roku 2005  ukończył studia wyższe na Politechnice Częstochowskiej, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. Natomiast w 2016 roku ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami  ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W czasie swej dotychczasowej służby dał się poznać jako oficer osiągający bardzo dobre wyniki, swoje predyspozycje oraz cechy charakteru potrafi wykorzystać w dowodzeniu i zarządzaniu zespołem ludzkim. Doświadczenie zawodowe, które zdobył podczas służby zarówno w systemie zmianowym, jak i w systemie codziennym wykorzystuje w organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu.

Pan mł. bryg. Roman Królewski przez ponad 10 lat był początkowo członkiem, a następnie dowódcą Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Wielokrotnie reprezentował Komendę Miejską PSP w Częstochowie jako dowódca uroczystości podczas takich imprez jak Dzień Strażaka czy Nadanie Sztandaru.
Pan mł. bryg. Roman Królewski angażuje się także w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Od 1994 roku jest członkiem OSP w Mysłowie, a od 2006 roku jej naczelnikiem. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Koziegłowach, w latach 2011-2016 funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Myszkowie, a obecnie jest jej przewodniczącym. Działalność wnioskowanego w strukturach OSP ukierunkowana jest na młodych ludzi i ukształtowanie w nich  takich wartości jak wrażliwość na drugiego człowieka, pomoc potrzebującym oraz kultywowanie tradycji.

 

Odznaczony m.in. Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Dyplomem Komendanta Głównego PSP, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

NA PODSTAWIE.: https://www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.