Szlak Paulinów – nowe miejsce na turystycznej mapie Jury Częstochowskiej


„Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”  to projekt zakładający upowszechnianie misji i dziedzictwa Zakonu Paulinów w Polsce i Europie oficjalnie  Pierwszy etap tego szeroko zakrojonego projektu – „Strategię Rozwoju Szlaku Paulinów” na terenie województwa śląskiego – oficjalnie zaprezentowano 8 lutego 2021 roku na Jasnej Górze. Będzie on realizowany wspólnymi siłami – Zakonu Paulinów i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 

„Strategię” na ręce generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego przekazał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. – Nie chcieliśmy niczego narzucać, więc 'Strategia’ powstawała w ramach dialogu z osobami, które pracują w szeroko pojętej branży turystycznej. Z tych wszystkich prac planistycznych wyszła nam 'Strategia na plus’ – miejsce, które może się fenomenalnie rozwijać, szczególnie w aspekcie międzynarodowym, czyli na dzisiaj Jasna Góra, kościół św. Barbary w Częstochowie i sanktuarium w Leśniowie, ale z kierunkiem na Słowację, Węgry i Chorwacje – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Pomysł utworzenia „Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów” powstał w 2019 roku. Ma on na celu pokazanie dziedzictwa Zakonu Paulinów szerszemu gronu odbiorców – dziedzictwa duchowego, wypracowanego przez zakonników, oraz przebogatego dziedzictwa materialnego, czyli rozliczne  zabytki architektury, sztuki i kultury na terenie Polski, Węgier, Słowacji i Chorwacji, gdzie od wieków posługują paulini. W województwie śląskim projekt obejmie najważniejszy punkt, czyli sanktuarium na Jasnej Górze, klasztor paulinów w Leśniowie oraz kompleks klasztorny św. Barbary w Częstochowie. W następnych etapach szlak ma zostać rozbudowany na całą Polskę i Europę, wszędzie tam, gdzie ojcowie paulini pozostawili swój trwały ślad. – Mamy nadzieję, że ten Szlak będzie służył nie tylko popularyzacji naszej duchowości, ale będzie także zachętą dla ludzi świeckich do interioryzowania dorobku paulińskiego i włączanie tego dziedzictwa do swojego życia – mówił generał o. Arnold Chrapkowski. Jak dodał, aktualnie trwają prace nad formułą wpisania szlaku paulińskiego w krajobraz województwa. – Na terenie Polski działa bardzo prężnie „Szlak Cysterski”, nie wykluczone, że stanie się on dla nas swoistą inspiracją. Pragniemy zaprosić do współpracy różne instytucje, aby szlak spełniał wszelkie potrzeby duchowe, intelektualne i turystyczne – stwierdził o. Chrapkowski.

Aktualnie został podsumowany drugi etap pracy nad 'Szlakiem Paulinów’, gdzie jest już opracowana strategia jego budowy. – Teraz przystąpimy do wyznakowania szlaku, postawienia tablic, pojawią się materiały, które będą o szlaku opowiadać, pojawią się plany zwiedzania poszczególnych obiektów. Jasna Góra, kościół św. Barbary w Częstochowie i sanktuarium w Leśniowie to są obiekty położone na Szlaku Orlich Gniazd, który jest niewątpliwie jednym z największych atutów województwa śląskiego. To jest szlak niepowtarzalny nawet w skali Europy, a na pewno kraju, i chcielibyśmy jego bogactwo wykorzystać, proponując odbiorcy, pielgrzymowi czy turyście, możliwość przeżywania nie tylko duchowego w obiektach paulińskich, ale również po drodze możliwość zejścia ze szlaku na chwilę i zobaczenia chociażby zamków i innych atrakcji, które będą nam towarzyszyć aż do granic naszego województwa – podkreślał  dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Wojciech Dziąbek.

Wraz ze „Strategią Rozwoju Szlaku Paulinów” na ręce ojców paulinów przekazany został logotyp Szlaku. Logo odwołuje się do symboliki drogi, rozumianej także jako ścieżka wewnętrznej przemiany, na której obecna jest Maryja, ale i przestrzeń poznania historii, piękna przyrody czy kontemplacji. Okrąg symbolizuje pełnię, litera P – paulinów, a dwie kreski – blizny na obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej.

– Dzisiaj jesteśmy w momencie bardzo istotnym, dlatego że mamy księgę 'Strategii’, mamy księgę znaku – mówił przeor klasztoru paulinów w Krakowie o. Mariusz Tabulski, jeden z inicjatorów powstania Szlaku. Jak dodał, opracowana strategia „Szlaku” jest pewnego rodzaju kluczem do rozpoczęcia następnych spotkań z urzędami marszałkowymi w Polsce i rozbudowywania Szlaku poprzez współpracę z samorządami wojewódzkimi. – W naszym kraju są 23 klasztory paulińskie rozmieszczone w dużych odległościach. Są klasztory, w których jesteśmy, do których wróciliśmy po latach niewoli czy wojen, ale są też klasztory jak Pińczów, Beszowa, Stara Wieś, gdzie nas nie ma. I ten Szlak będzie również pokazywał historyczne miejsca paulińskie na terenie Polski i na terenie Europy, tam, gdzie paulini nie wrócili, albo gdzie są ruiny naszych klasztorów – podkreślił o. Tabulski.

Na konferencji obecni byli także: wicemarszałek woj. śląskiego Wojciech Kałuża, przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski i przeor klasztoru św. Barbary o. Ryszard Bortkiewicz.

URSZULA GIŻYŃSKA

Fot. Krzysztof Świertok

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.