WIECZORY Z KSIĄŻKĄ


Barbara Kubicka-Czekaj, historyk literatury, wieloletni pedagog

Polecam Państwu książkę Gustawa Gerarda Grackiego “Wspomnienia z Powstania Warszawskiego”. Książka ta zasługuje na uwagę z wielu względów.
Autor jest polonistą, znanym i cenionym w Częstochowie, gdzie osiedlił się po wojnie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i do emerytury przekazywał wiedzę o literaturze, wychowując młodzież. Jego zapiski z okresu młodzieńczego, kiedy walczył jako żołnierz Armii Krajowej, opracowane i wydane w 2004 r., ukazują inne strony osobowości tego skromnego pedagoga, przenoszą nas w czasy bliższe, dla wielu tak bliskie, że wręcz podlegają konfrontacji z własnymi, pokazują inny rodzaj działalności dyktowanej patriotyzmem. Choć redagowane po latach, dają wstrząsający obraz epizodów dramatycznych walk, pełnych nadziei zmagań, ofiarności i męstwa, wreszcie tragedii klęski. Pozbawione taniego sentymentalizmu, wyrywkowo, scenami, malują i dramaty powstańczych dni, i młodzieńcze na nie spojrzenie. Wprawdzie na ten temat wiele już napisano, ale każdy głos uczestnika wydarzeń stanowi ważny wkład do obrazu naszej przeszłości, a ten tym bardziej, i jako książka autora silnie związanego z Częstochową, i jako ilustracja postawy polskiej młodzieży, bliskiej ideałom batalionu “Zośka”, co nie znaczy, że jest to pozycja dla młodzieży, gdyż główny nacisk położony jest na wydarzenia, na to, co się działo w Warszawie, mniej na przeżycia. W ten sposób nabiera charakteru dokumentu, który mógłby być przedmiotem analizy szkolnej jako tekst pomocniczy na lekcjach historii Polski.
Książka Gustawa Gerarda Grackiego znalazła swe znakomite dopełnienie także w zdjęciach pochodzących z prywatnego archiwum Autora.

Gustaw Gerard Gracki, Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, wyd. Barwa i Broń, Warszawa 2004

Wysłuchała

Barbara Szymańska

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *