WFOŚIGW W KATOWICACH WYDŁUŻA TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI


O miesiąc, czyli do 28 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył przyjmowanie wniosków w konkursie na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim.

 

 

Chodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, poddziałanie 1.7.1. Mogą w nim wziąć udział teraz oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych także samorządy. I to one prosiły o zmianę terminu z powodu ograniczeń związanych z COVID-19. Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu Funduszu wynosi 50 mln zł.

– Dostaliśmy wiele sygnałów, głównie ze strony potencjalnych wnioskodawców, że wprowadzone obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały problemy ze skompletowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom zarząd Funduszu podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o miesiąc – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Nowy termin składania wniosków upływa więc 28 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać do godz. 15:30. Pierwotnie konkurs miał się zakończyć 29 lipca br.

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, poddziałania 1.7.1., tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku na ten cel katowicki Fundusz przeznaczył 50 mln zł.

– Takie były pierwotne plany, że w tej, piątej edycji konkursu, pula środków wyniesie 50 mln zł. Ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy jej zwiększenia – dodaje Tomasz Bednarek.

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem dopiero po raz drugi oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o środki mogą ubiegać się także samorządy. Do tej pory gminy były z tego projektu wyłączone, ale dzięki staraniom m.in. komitetu sterującego Programu dla Śląska, któremu przewodniczy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, katalog beneficjentów zmieniono.

W poprzedniej edycji konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zawarto łącznie 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln zł dotacji. Wsparcie otrzymały 33 gminy z województwa śląskiego. Ogólna suma dofinansowania po czterech konkursach wynosi już ponad 245 mln zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/

R

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code