Szkolenia dla sprzedawców alkoholu w częstochowskich sklepach


Podczas wakacji młodzież jest szczególnie narażona na eksperymentowanie z alkoholem. Dlatego też bardzo ważne jest, aby osoby niepełnoletnie nie miały swobodnego dostępu do alkoholu. W związku
z tym, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystępuje do realizacji szkoleń dla sprzedawców alkoholu w częstochowskich sklepach.

 

Szkolenia przeprowadzone będą w lipcu i sierpniu br. w ramach działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej.
Na zlecenie MKRPA szkolenia zrealizuje Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS, w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja postawa ma znaczenie”.

Głównym celem szkoleń jest:

  • uświadomienie sprzedawcom zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież,
  • wypracowanie nawyku wśród sprzedawców alkoholu konieczności sprawdzania dokumentów tożsamości oraz daty urodzenia kupującego, podczas sprzedaży napojów alkoholowych,
  • przypomnienie sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej zgodnie z ustawą
    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest przestępstwem.

Nawiązując do tematyki szkoleń pragniemy przypomnieć, że czas wakacji sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież.

Dlatego też, apelujemy do Państwa:

  • aby podczas zakupów zwracali Państwo uwagę, czy sprzedawcy sprawdzają dowody tożsamości młodym ludziom, których wygląd może sugerować niepełnoletność. !!Pamiętajmy pozory mylą – dowód nie!!
  • zachęcali innych dorosłych do zwracania uwagi na bezpieczeństwo wypoczywających obok nastolatków oraz do podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią.

Powyższe działania realizowane są zgodnie z uchwałą NR 301.XXIII.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code