Weź udział w konkursie „Czysty las”


PGL LP Nadleśnictwo Herby organizuje VII edycję konkursu „Czysty Las”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem:Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Dziekana Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie i Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Celem konkursu jest poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.

Siódma edycja konkursu obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2011/2012.

Wszystkie niezbędna informacje dotyczące konkursu oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej www.czystylas.eu

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na właściwym formularzu do 15 maja 2012 roku przesyłając go listownie, faksem lub drogą elektroniczną na adres biura konkursowego:

Biuro Konkursu „Czysty Las”, Samorząd Studentów Wydziału Leśnego SGGW,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 bud. 34

Tel. 22 5938060, Fax. 22 5938226, e-mail: czystylas@wl.sggw.pl

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa , które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

W ramach konkursu Nadleśnictwo Herby zapewni informacje, instruktaż, organizację miejsc sprzątania oraz odbiór i wywiezienie zebranych śmieci i odpadów na składowisko śmieci.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *