„Nasza Jura” – IV Regionalny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży


Galeria Sztuki Arche w Olsztynie oraz Gmina Olsztyn zapraszają do udziału w otwartym Konkursie „Nasza Jura 2012”. Celem konkursu jest propagowanie piękna krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i kulturą naszego regionu.

Organizatorzy pragną drogą konkursu zaprezentować uzdolnioną plastycznie młodzież i zachęcić ją do dalszego rozwijania umiejętności plastycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjów.

REGULAMIN KONKURSU

1. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi:
HISTORIA JURY – organizatorzy konkursu proponują, aby dzieci przedstawiły w pracach plastycznych ważne wydarzenia historyczne związane z terenem Jury jak również miejsca pamięci odnoszące się do tych wydarzeń np. Obrona Olsztyna czy wydarzenia z okresu II wojny światowej, historyczne miejsca kultu itp.

2. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach na papierze, format prac minimum A3.

3. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie. Należy wpisać: imię i nazwisko, klasę i wiek autora oraz nazwę szkoły. (Przykład : Ania Nowak, kl.IVa, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr ? w XXX).

4. Pierwszej selekcji prac na konkurs dokonuje nauczyciel. Prace ze szkoły należy przesyłać w jednej paczce wraz z listą uczestników i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Prosimy również o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. – konieczne do zawiadomienia o wynikach konkursu.

5. Prace należy przesyłać na adres: ARCHE – Galeria Sztuki, ul. Narcyzowa 11, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy do dnia 25 maja 2012 lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się na telefon 604 992 184.

6. Przeglądu prac i wyboru prac nagrodzonych dokona profesjonalne jury pod przewodnictwem artysty plastyka dr hab. Krystyny Szwajkowskiej.

7. Informacja o wynikach konkursu będzie podana do wiadomości na stronie www.galeria-arche-art.pl w dziale aktualności, jak również szkoły zostaną zawiadomione przez organizatorów.

8. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2012 w Galerii Arche. O terminie i godzinie otwarcia, szkoły zostaną powiadomione odrębnie.

9. Nagrody
I nagroda – materiały plastyczne o wartości 250 zł oraz niespodzianka od Galerii Arche.
II nagroda – materiały plastyczne o wartości 150 zł.
III nagroda – materiały plastyczne o wartości 100 zł.
Ponadto każda szkoła otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szkoły przysyłają prace uczniów na własny koszt.

11. Nagrodzone prace przechodzą na własność Galerii Arche.

12. Zapytania w sprawie konkursu można kierować do Krystyny Szwajkowskiej, tel. 604 992 184, 034 328 63 15, e-mail: szwajkowska@tlen.pl

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *