W tym tygodniu na Jasnej Górze 18 – 24 października


W 100. rocznicę dziękczynienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej przybędą przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP (20.10), modlić się będą także kapłani, którzy odbywali przymusową służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim (18-19.10), odbędzie się Gala Medalu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wręczenie medali „Benemerenti in Opere Evangelizationis”(21.10).

 

Nie zabraknie modlitwy dziękczynnej za życie i świętość Jana Pawła II największego z jasnogórskich pielgrzymów (22.10 jego wspomnienie liturgiczne) a także za bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (19.10 jego wspomnienie).

Już dziś na Jasnej Górze rozpoczyna się doroczne modlitewne spotkanie kapłanów, którzy odbywali przymusową służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim. Najbardziej znanym wśród nich był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który został wcielony do jednostki w Bartoszycach. Księża zgromadzą się u Matki Bożej, podobnie jak w 1967r, gdy z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego dziękowali za szczęśliwy powrót do seminariów.

Powołanie alumnów do służby wojskowej było jedną z form represji, jaką władza komunistyczna PRL stosowała wobec Kościoła katolickiego. Władze próbowały w ten sposób zdezorganizować tok studiów seminaryjnych, zastraszyć i odciągnąć od kapłaństwa jak największą liczbę alumnów i ukarać niepokornych biskupów.

Kapłani wezmą dziś udział we Mszy św. o godz. 16.45, jutro (19.10) o godz. 11.00. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ten solidarnościowy kapelan, zamordowany przez SB wielokrotnie modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak wspominają świadkowie zawierzał Maryi nie tylko własne sprawy, ale nade wszystko sprawy Ojczyzny.

Widząc w Królowej Polski najlepszą Orędowniczkę, ks. Jerzy w maju 1982 r. przyprowadził na Jasną Górę robotników Huty „Warszawa”. We wrześniu roku następnego na pielgrzymkę świata pracy przybyło już cztery tysiące robotników.

Idea ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Gdy zginął zamęczony przez oprawców komunistycznych, ruch pielgrzymkowy spotęgował się.

W Skarbcu Jasnogórskim znajduje się kielich mszalny, w którym bł. ks. Jerzy Popiełuszko celebrował Mszę św. na Jasnej Górze.

20 października, w 100. rocznicę dziękczynienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z modlitwą przybędą przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej. Msza św. sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o 13.30.

Józef Piłsudski przybył na Jasną Górę, 20 października 1921 roku, by podziękować za zwycięską wojnę z bolszewikami i zawierzyć Matce Bożej odrodzoną Ojczyznę.

W Kaplicy Cudownego Obrazu Mszę św. w intencji Rzeczpospolitej i naczelnego wodza celebrował osobisty kapelan Marszałka ks. prał. Marian Tokarzewski. Następnie Piłsudski odczytał Akt Oddania Polski opiece Najświętszej Maryi Pannie.

Pamiątką tej dziękczynnej pielgrzymki Józefa Piłsudskiego był jego wpis do klasztornej księgi. W sierpniu 2016r. z okazji 95. rocznicy pielgrzymki Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na Jasną Górę została odsłonięta i poświęcona specjalna pamiątkowa tablica ze słowami kard. Augusta Hlonda: „stanął Marszałek Józef Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary. Jego zwycięska armia z roku 1920 w wojnie z bolszewicką Rosją osiągnęła znaczenie Lepanto i Wiednia, za to Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu należy się wdzięczność nie tylko Polski, ale i świata”.

Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości częstochowianie wierni ideom Józefa Piłsudskiego wnieśli wkład w zwycięstwo nad bolszewikami i kształt terytorium Polski. Po śmierci Piłsudskiego w maju 1935 r. niemal natychmiast podjęto starania o wzniesienie pomnika, by na trwale upamiętnić postać Marszałka. Także po II wojnie światowej idee Piłsudskiego pielęgnowały częstochowskie organizacje kombatanckie.

Od siedmiu lat odbywają się sierpniowe pielgrzymki Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej. Związek jest spadkobiercą ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II Rzeczypospolitej. Powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy. Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży Należy do niego ok. 6,5 tys. osób, działających nie tylko w kraju, ale także m.in. w Wiedniu czy Buenos Aires.

Gala Medalu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odbędzie się na Jasnej Górze w najbliższy czwartek (21.10). Osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła odbiorą medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

Medal został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji. Jest przyznawany w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie są słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

 

Galę o godz. 12.00 w Sali Papieskiej poprzedzi o 11.00 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji.

 

Izabela Tyras/Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.