Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki


Już z samego rana członkowie częstochowskiej ,,Solidarności” oraz przedstawiciele częstochowskiego koła Prawa i Sprawiedliwości oddali hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w 37. rocznicę męczeńskiej śmierci Kapłana. Modlitwę poprowadził kapelan ,,Solidarności” ks. Ryszard Umański. Przybyli złożyli wiązanki kwiatów od wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskiego i Częstochowskiego Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność”. 

Święty Jan Paweł II mówił: „Ten kapłan męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako obrońca prawdy, sprawiedliwości i godności człowieka”. Tak też się stało.

Życie ks. Jerzego Popiełuszki zaczęło się 14 września 1947 roku w małej białostockiej wsi Okopy niedaleko Suchowoli. Był trzecim z pięciorga dzieci Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. Na chrzcie świętym otrzymał imię Alfons. Popiełuszkowie żyli bardzo skromnie. Utrzymywali się z pracy na siedemnastohektarowym gospodarstwie. Mimo trudnych warunków materialnych, rodzina szanowała się, „żyła w prawdzie” i zgodzie. Mały Alek wychowywał się i dorastał w pobożnym, patriotycznym domu. To matka, pani Marianna uczyła go uczciwości, sumienności oraz poszanowania pracy.

W 1954 roku, siedmioletni Alek rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Był pilnym i obowiązkowym uczniem. Następnie edukację kontynuował w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie w maju 1965 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po ukończeniu pierwszego roku nauki student Popiełuszko został wcielony do wojska. Zasadniczą służbę wojskową odbył w Bartoszycach, w jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygorze. Po jej zakończeniu i powrocie do seminarium, ciężko zachorował. Przeszedł poważną operację. Odtąd do końca życia zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. W wieku dwudziestu trzech lat dokonał zmiany dotychczasowego imienia na Jerzy Aleksander.

28 maja 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej. Niebawem młodzi kapłani zgodnie z poleceniami prymasa udali się na Jasną Górę. „(…) W Częstochowie przed obrazem Matki Bożej odprawili swoje pierwsze Msze święte. Następnie rozjechali się, by w pierwszą niedzielę po święceniach odprawić Msze święte prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach. Na obrazku wydrukowanym z tej okazji, ks. Jerzy Popiełuszko, jako motto swojego kapłaństwa umieścił następujące słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc (…)”.

Od 1972 do 1979 roku ks. Jerzy pracował jako wikariusz w parafiach: Trójcy Świętej w Ząbkach, Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Ze względu na często pojawiające się niedomagania zdrowotne, kardynał Stefan Wyszyński skierował w 1979 roku kapłana do pracy w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. Powierzył mu również duszpasterstwo średniego personelu medycznego w Warszawie.

W 1980 roku ks. Jerzy, jako rezydent parafii św. Stanisława Kostki, związał się z Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w liczne działania charytatywne. Od 1982 roku odprawiał comiesięczne Msze święte w intencji Ojczyzny, które gromadziły ogromne rzesze wiernych i dawały Polakom poczucie jedności oraz siły. W kazaniach nawoływał, by „zło dobrem zwyciężać”. We wrześniu 1983 roku zorganizował pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy do sanktuarium w Częstochowie (pomysł ten kontynuowany jest do dziś ).

Kapelan „Solidarności” systematycznie był obserwowany, nękany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. Mimo licznych gróźb i szykan nie zaprzestał swojej działalności.

19 października 1984 roku ks. Popiełuszko przebywał w Bydgoszczy na zaproszenie parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Po spotkaniu, w drodze powrotnej do Warszawy, niedaleko miejscowości Górsk, został uprowadzony przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po bestialskim pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły koło Włocławka. Zwłoki duchownego odnaleziono 30 października. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który odbył się 3 listopada 1984 roku, był wydarzeniem wyjątkowym. Stał się wielką manifestacją religijno-polityczną. Uczestniczyło w nim około 600 tys. osób.

Po dwudziestu sześciu latach od męczeńskiej śmierci kapłana, 6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI ogłosił księdza Jerzego błogosławionym.

Barbara Szymańska

 

Przedłożony cytat pochodzi z książki:

Czaczkowska E.K., Wiścicki T. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wydanie uzupełnione. Warszawa 2008, s. 105

 

Ponadto korzystałam:

Zło dobrem zwyciężaj – Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Biblioteka „Niedzieli” tom 225. Częstochowa 2008

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.