W Koniecpolu ruszyła bezpłatna pomoc żywieniowa


Od 22 kwietnia gminie Koniecpol wydawane są dary dla osób potrzebujących w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących i znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Oczywiście do akcji włączyli się bezinteresowni strażacy.

 

Wydawaniem darów zajmuje się Parafialny Zespół ,,Caritas” przy parafii św. Michała przy wsparciu OSP Załęże i OSP Koniecpol II. Przy wydawaniu produktów żywnościowych nieocenioną pomoc zaoferował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, którego pracownicy biorą udział w rozładowaniu i wydawaniu produktów żywnościowych. Koszty jakie wynikają z dystrybucji ponosi Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.

22 kwietnia  wydawane były  dary dla osób z parafii św. Michała i Św. Trójcy, a w czwartek (23.04) – w  godz. 10:00 – 17:00 – z parafii Oblasy i Łysiny. Godziny od 10:00 do 12:00 dotyczą wyłącznie seniorów.

Należy pamiętać o zachowaniu odległości i maseczkach ochronnych.

Pomoc w ramach PO Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Liliana Bielas-Kostyra

fot. koniecpol.info

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *