OGRANICZENIA NADAL OBOWIĄZUJĄ


Wojewoda Śląski przedłużył zawieszenie działalności miejsc integracji społecznej – w tym klubów seniora czy warsztatów terapii zajęciowej. Obecne ograniczenia obowiązują do 10 maja.

Wojewoda Śląski polecił władzom samorządowym z terenu województwa czasowe zawieszenie działalności w:

  • placówkach wsparcia dziennego;
  • dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  • środowiskowych domach samopomocy;
  • warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja dotyczy także czasowego zawieszenia zajęć w:

  •  centrach integracji społecznej
  •  klubach integracji społecznej
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *