Bezdomni uzyskują pomoc


Bezdomni z Częstochowy mogą liczyć na wsparcie instytucji i organizacji miejskich, które podjęły ścisłą współpracę w celu zarówno szybkiego reagowania, jak i stałej opieki nad potrzebującymi.

 

Pomoc bezdomnym w Częstochowie świadczą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizacje pozarządowe.

Działania dostosowano do obecnej sytuacji:

 • Pobyt w ogrzewalni – bezdomni mogą z niej skorzystać doraźnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. Powierzchnia ogrzewalni pozwala na zachowanie bezpiecznych odległości.
 • Schronienie w placówkach całodobowych odbywa się z zachowaniem 14 dni izolacji dla nowo przybyłych osób. Izolacja odbywa się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.
 • Miejsce kwarantanny zbiorowej dla bezdomnych – będzie uruchomione, gdy zaistnieje taka potrzeba.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zabezpieczył maseczki ochronne dla bezdomnych – zostały rozdane przez strażników miejskich.
 • Rozmowy edukacyjne z bezdomnymi – przypominanie o obowiązujących zasadach i zakazie zgromadzeń.
 • W ramach działań osłonowych, miejsca niemieszkalne na terenie miasta są stale monitorowane przez Staż Miejską. W razie potrzeby ustalany jest zakres i sposób realizacji wsparcia.
 • Wydawanie posiłków w stołówkach: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Staszica 5 i Fundacji Chrześcijańskiej “Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 – z zachowaniem reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej i zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa. Stołówka przy ulicy Krakowskiej codziennie po godzinie 14.00 wydaje poczęstunek dla osób potrzebujących.
 • Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – wymagane jest skierowanie z MOPS.
 • Paczki czystościowe.
 • Pomoc finansowa: zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz zasiłki na zakup żywności w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu”.
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, aby osoby bezdomne mogły korzystać z pomocy medycznej.
 • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bezdomni mogą uzyskać wsparcie bez konieczności kontaktu osobistego. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w siedzibie Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS przy ul. Krakowskiej 34 – z zachowaniem ścisłych zasad bezpiecznego kontaktu, w wyznaczonym, odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym miejscu. Preferowany jest kontakt telefoniczny: (34) 37 24 200.
 • Organizacje pozarządowe udzielają także doraźnie pomocy w postaci odzieży i obuwia.

Obecnie w placówkach dla osób bezdomnych przebywa około 220 osób. Zidentyfikowanych jest również około 35 miejsc niemieszkalnych na terenie miasta, w których, z różnym dziennym natężeniem, może przebywać obecnie około 50 osób.

Źródło informacji: MOPS Częstochowa

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code