św. Antoni z Padwy patronem szkoły w Mysłowie


6 czerwca 2024 roku, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła Podstawowa w Mysłowie, w Gminie i Mieście Koziegłowy, przyjęła imię św. Antoniego z Padwy. Uroczystość nadania imienia stała się wielkim świętem dla lokalnej społeczności. Rozmawiamy z Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy Jackiem Ślęczką

 

Dzisiaj obchodzicie Państwo wyjątkową uroczystość, ważną dla uczniów, rodziców i nauczycieli…

– … i dla mieszkańców, i samorządu. Jesteśmy dumni, że kolejna szkoła z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, przyjmuje patronat, także w formie sztandaru. Pierwsza placówka w Winowie kilka lat temu na swojego przewodnika wybrała św. Ojca Pio, teraz szkoła z Mysłowa – św. Antoniego z Padwy. Tym samy obie placówki podjęły piękne wyzwanie duchowe i przyjęły wartości, które stają się ważnym wyznacznikiem wychowania i edukacji. Ich symbolem jest także sztandar szkoły w Mysłowie z hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”, poświęcony podczas Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Antoniego z Padwy i przekazany Pani dyrektor i uczniom. Parafia św. Antoniego jest dobrą klamrą spinającą wielkość św. Antoniego ze szkołą i Mysłowem oraz wartościami, które parafianie, uczniowie i nauczycie noszą w sercach. To dla nas bardzo cenne, że podstawowe zasady, które powinny być podstawą wychowania i edukacji są przekazywane w tej formule.

Św. Antoni to wyjątkowy święty, który w swej opiece ma dzieci…

– Oczywiście, co stało się dla rodzinnej społeczności szkoły w Mysłowie głównym przesłaniem. Wybierając takiego patrona dzieci, nauczyciele i rodzice dowiedli, że z troską podchodzą do wychowania młodego pokolenia, w duchu wartości katolickich i rodzinnych i patriotycznych.

A jak wygląda współpraca Urzędu ze szkołami?

– Swego czasu samorząd Gminy i Miasta Koziegłowy miał trudne wybory, dotyczące funkcjonowania małych placówek oświatowych. Wówczas nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami proponując przejęcie przez nich tych szkół. I tak zaczęła się jakże owocna współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich, z której jesteśmy zadowoleni, bo przyniosła wspaniałe owoce. Szkoły zostały zaakceptowane przez lokalne środowiska, i co najważniejsze, dzieci i młodzież są wychowywane i kształcone w duchu szacunku do drugiego człowieka, wiary i rodziny oraz wartości nauki. Otrzymują piękne wzorce i świetną edukację, co dobrze przygotowuje je do dalszego życia.

A to szczególnie jest ważne dzisiaj, kiedy wzorce się rozmywają i trzeba ich szukać i czerpać z nich to, co najważniejsze.

– Jak najbardziej, dzisiaj dzieci i młodzież potrzebują charyzmatycznych i dobrych wzorców. Szczególnie cenne są te, które ugruntowały naszą najjaśniejszą Polskę w wierze katolickiej, w korzeniach chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że św. Antoni będzie szkole i naszemu środowisku dawał potrzebne wsparcie i prowadził dobrymi drogami.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *