Inauguracyjne posiedzenie kapituły konkursu Zielone Czeki


29 maja 2024 roku odbyło się I posiedzenie Kapituły „Zielonych czeków” – nagród WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Organ jest ciałem opiniodawczo-doradczym. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych środowisk, osoby związane ze światem nauki, samorządowcy i przedstawiciele administracji, a także inne osobowości, którym ochrona środowiska leży na sercu.

Inauguracyjne posiedzenie kapituły konkursu Zielone Czeki

 

Na początku spotkania Zarząd WFOŚiGW w Katowicach: prezes Mateusz Pindel i wiceprezes Iwona Gejdel-Targosz, przekazali członkom gremium oficjalne akty powołania. Zgodnie z porządkiem obrad omówiony został również regulamin konkursu oraz regulamin prac Kapituły. Przewodniczącym Kapituły w kadencji 2024-2025 został Henryk Kiepura – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a wiceprzewodniczącym – Michał Kopański – II wicewojewoda śląski.

RED

Fot. WFOŚiGW

Na zdjęciu: Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel (pierwszy od lewej) oraz Iwona Gejdel-Targosz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura, Przewodniczący Kapituły w kadencji 2024-2025

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *