Fundusz na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach. Rozmawiano o problemie porzucania odpadów


Na zaproszenie przewodniczącego WRDS Jacka Zająca, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel, wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

 

Spotkanie WRDS poświęcone było problemom i kwestiom związanym ze zjawiskiem porzucania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych lub składowaniem ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prezes Pindel omówił szczegółowo możliwości wsparcia ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Podsumowaniem I części posiedzenia WRDS w Katowicach było przyjęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia rozwiązań ułatwiających likwidację nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych oraz ograniczających zjawisko porzucania i nielegalnego składowania odpadów.

RED

Fot. WFOŚiGW Katowice

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *