Dzieje parafii w Starokrzepicach – spotkanie autorskie


     Pełny kościół ludzi w Starokrzepicach – tak licznie 19 maja br. przybyli zainteresowani spotkaniem autorskim z ks. dr. Michałem Widerą, autorem publikacji „Z dziejów parafii w Starokrzepicach”, który sam z opisanej przez siebie parafii pochodzi. Spotkanie otworzył gospodarz miejsca i Proboszcz Parafii w Starokrzepicach – ks. Marek Szumilas. Ze względu na ogromne zainteresowanie, mnóstwo pytań, dyskusję i inne głosy, wydarzenie przeciągnęło się ponad plan, stąd kolejne tego dnia, mające miejsce w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, rozpoczęto z opóźnieniem.

 

Spotkania poprowadził dr Zdzisław Włodarczyk, Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, sylwetkę i dorobek naukowy autora przedstawił ks. dr Kamil Kęsik, członek tego samego towarzystwa. Obydwaj naukowcy są recenzentami publikacji, która staraniem autora spełnia kryteria pracy naukowej. Nie zabrakło pani mgr Krystyny Boreckiej, nauczycielki języka rosyjskiego z Liceum im. Lotników Polskich w Oleśnie, która dla celów wydania książki opracowała dokumenty parafialne spisane w języku rosyjskim (w ramach represji po powstaniu styczniowym car zarządził, że dokumenty i zapisy parafialne mają być pisane w tym języku, co obowiązywało na terenie zaboru rosyjskiego dopóty, dopóki Rosjanie dzierżyli tam władzę). Spośród innych oficjalnych gości udział wzięli: Bogdan Napieraj (członek Rady Powiatu Kłobuckiego), Piotr Pawlak (członek Rady Powiatu Wieluńskiego i Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Wieluńskiego), Grzegorz Nowak (Prezes Radia Ziemi Wieluńskiej) oraz Elżbieta Ruta (Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego).

„O Starokrzepicach nikt jeszcze praktycznie nigdy nie pisał w tak szerokim kontekście, zwłaszcza o parafii. To jest praktycznie pierwsza i jedyna taka publikacja związana z powstaniem kościoła, z powstawaniem parafii, w sposób naukowy opracowana” – powiedziała Gazecie Częstochowskiej Kamila Jarząb, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, występując w imieniu współorganizatora wydarzenia. Wspomniała też, że16 maja minęła rocznica poświęcenia murowanego kościoła w obecnym kształcie, której dokonał w roku 1913 biskup diecezjalny włocławski Stanisław Zdzitowiecki – parafia w tym czasie należała do „jego” diecezji. Według pierwotnego planu praca miała zostać napisana na okoliczność 110. rocznicy wydarzenia, okazało się jednak, że musi być bardziej obszerna niż autor wstępnie zakładał, stąd nastąpiło roczne opóźnienie, pomimo iż zbieranie materiałów rozpoczęto dwa lata przed rocznicą.

Ks. dr Michał Widera jest kapłanem Archidiecezji Częstochowskiej, ma 34 lata, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, w 2015 roku uzyskał stopień naukowy magistra teologii złożywszy pracę pt.: „Życie i działalność biskupa Miłosława Jana Kołodziejczyka (1928-1994)”, natomiast doktorat z teologii obronił w 2021 roku na temat „Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)”.

Książka, a raczej księga, liczy sobie 500 stron (sama parafia jest bardzo stara – liczy sobie ok. 800 lat), zawiera ilustracje w postaci rycin z przeszłości oraz dokumentów parafialnych, a także zawiera spis kapłanów posługujących w parafii w przeciągu wielu lat. Zainteresowani mogą ją nabyć w cenie 80 zł w kościołach parafialnych w Krzepicach oraz Starokrzepicach. Niektóre ciekawostki z bogatej historii parafii ks. Widera przedstawił w jednym z odcinków zamieszczonego w serwisie YouTube na kanale krzepickiego GOK-u ogólnodostępnego serialu dokumentalnego „Na tropie krzepickich tajemnic”.

Tekst: Maciej  Świerzy, zdjęcia: GOK Krzepice

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *